Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Šaušanas instruktora sertifikātu varēs iegūt fiziska persona, kura sasniegusi vismaz 21 gada vecumu un atbilst noteiktiem kritērijiem – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi", kas šodien, 2.augustā, apstiprināts valdībā.

Noteikumi nosaka šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību, kritērijus, kā arī maksu par instruktoru sertificēšanu. Šaušanas instruktoru sertificēšanas funkciju turpmāk veiks biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) izveidota Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisija, kas lems arī par atkārtotu sertificēšanu, atteikumu sertificēt vai sertifikāta anulēšanu. Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no Valsts policijas, IZM, LSFP valdes, biedrības “Latvijas Šaušanas federācija” un pārstāvi no mednieku organizācijas, kurā ir vismaz 500 biedru. Līdz šim lēmumu par šaušanas instruktoru sertificēšanu pieņēma LSFP valde.

Sertifikācijas eksāmens, sertifikāta, sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums – sertifikāta izsniegšana pretendentam izmaksās 18 eiro, sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta izsniegšana – 18 eiro, bet sertifikācijas eksāmens – 30 eiro. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

Sertifikāts apliecina šaušanas instruktora atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām un personas tiesības darbam šautuvēs (šaušanas stendos).

Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem, ziņas par personām, kuras saņēmušas sertifikātus, LSFP reģistrē Licenču un sertifikātu reģistrā. Šobrīd Latvijā ir sertificēti 430 šaušanas instruktori.

Ar šodien valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi" var iepazīties MK mājaslapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379111&mode=mk&date=2016-08-02

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.