Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas Daugavas stadiona teritorijai paredz piešķirt nacionālo interešu objekta statusu. Statusa piešķiršana nodrošinās iespēju savlaicīgi sagatavot nepieciešamo infrastruktūru 2018. gada Dziesmu un deju svētku norisei un sekmēs Daugavas stadiona teritorijas atjaunošanu noteiktajos termiņos.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, nacionālo interešu objekti ir teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai. Ņemot vērā Daugavas stadiona nozīmīgumu nacionālās vērtības – Dziesmu un deju svētku, norisē, kā arī sporta attīstībā nacionālā mērogā, Daugavas stadiona teritorija pilnībā atbilst valsts interešu objekta kritērijiem. Daugavas stadionam kā nekustamajam īpašumam 2010. gadā tika piešķirts arī nacionālās sporta bāzes statuss.

IZM ir izstrādājusi Daugavas stadiona teritorijas attīstības stratēģiju, kas paredz līdz 2022. gadam stadiona teritorijas uzlabošanā ieguldīt vairāk nekā 47 miljonus eiro. Stadiona teritorijas uzlabošana plānota ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, kas paredzēts Rīgas pilsētvides sakārtošanai Grīziņkalna apkaimē. Par šo finansējumu paredzēts veikt rietumu tribīnes pārbūvi, izveidojot papildu pagarinājumus ar 2150 skatītāju sēdvietām katrā pusē, kā rezultātā pēc rekonstrukcijas tribīnēs kopā tiks nodrošinātas sēdvietas 10 000 skatītāju. Tāpat paredzēta vieglatlētikas manēžas, multifunkcionālās halles, ledus halles un bobsleja starta estakādes būvniecība, vieglatlētikas treniņlaukuma rekonstrukcija, kā arī esošās teritorijas labiekārtošana un inženierkomunikāciju sakārtošana.

IZM sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai" šodien, 2016. gada 16. augustā, apstiprināts valdībā. Ar rīkojums projektu var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392124&mode=mk&date=2016-08-16

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.