Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma

Latvijas Zinātnes padomē turpmāk darbosies arī Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko un Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece Ilze Slokenberga – to nosaka šodien valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu”. 

Latvijas Zinātnes padome ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tā izstrādā valsts zinātnes attīstības politiku, pārstāv valsts intereses starptautiskajā zinātniskajā sadarbībā. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām. Latvijas Zinātnes padomes sastāvā tiek deleģēti arī valsts pārvalžu (ministriju) pārstāvji – Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Kultūras ministrijas. Latvijas Zinātnes padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Pašreizējais Latvijas Zinātnes padomes sastāvs pilnvaras zaudēja 2016. gada 30. jūlijā.

IZM sagatavotais rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu" šodien, 2016.gada 16.augustā, atbalstīts valdībā, ar rīkojuma projektu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396061&mode=mk&date=2016-08-16

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.