Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) sadarbības valstu - Latvijas, Bulgārijas, Lietuvas, Slovākijas un Slovēnijas - zinātnieki, maģistrantūras un doktorantūras studenti un jaunie profesionāļi šajās dienās pulcējas Cēsīs, lai apgūtu prasmes Zemes novērošanas radara Sentinel-1 un optiskā satelīta Sentinel-2 datu apstrādē un izmantošanā. 

Šo mācību mērķis ir aktualizēt Eiropas Zemes izpētes programmas “Copernicus” tehnoloģiju izmantošanu zinātnē un dažādās tautsaimniecības nozarēs. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar radara un optisko satelītu tehnoloģijām un to pielietojumiem, kā arī satelītu datu apstrādes metodēm un tehnikām.

Mācību kurss “Radara un optisko satelītu datu apstrāde un pielietojumi” norisinās Cēsīs no 5. līdz 9. septembrim. To vada pasaules līmeņa pasniedzēju komanda un attālās izpētes eksperti no Šveices, Itālijas, Vācijas un Beļģijas.

Šādas mācības Latvijā norisinās pirmo reizi, tās organizē EKA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Vides risinājumu institūtu.

Latvija ir EKA sadarbības valsts kopš 2015.gada, kad 2015. gada 30. janvārī parakstīja EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna hartu. Nākamie pieci gadi šajā sadarbības valsts statusā Latvijai ir iespēja gan iesaistīties nozīmīgos Eiropas Kosmosa aģentūras projektos, gan kvalitatīvi sagatavoties EKA dalībvalsts statusam.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.