Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) sadarbības valstu - Latvijas, Bulgārijas, Lietuvas, Slovākijas un Slovēnijas - zinātnieki, maģistrantūras un doktorantūras studenti un jaunie profesionāļi šajās dienās pulcējas Cēsīs, lai apgūtu prasmes Zemes novērošanas radara Sentinel-1 un optiskā satelīta Sentinel-2 datu apstrādē un izmantošanā. 

Šo mācību mērķis ir aktualizēt Eiropas Zemes izpētes programmas “Copernicus” tehnoloģiju izmantošanu zinātnē un dažādās tautsaimniecības nozarēs. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar radara un optisko satelītu tehnoloģijām un to pielietojumiem, kā arī satelītu datu apstrādes metodēm un tehnikām.

Mācību kurss “Radara un optisko satelītu datu apstrāde un pielietojumi” norisinās Cēsīs no 5. līdz 9. septembrim. To vada pasaules līmeņa pasniedzēju komanda un attālās izpētes eksperti no Šveices, Itālijas, Vācijas un Beļģijas.

Šādas mācības Latvijā norisinās pirmo reizi, tās organizē EKA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Vides risinājumu institūtu.

Latvija ir EKA sadarbības valsts kopš 2015.gada, kad 2015. gada 30. janvārī parakstīja EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna hartu. Nākamie pieci gadi šajā sadarbības valsts statusā Latvijai ir iespēja gan iesaistīties nozīmīgos Eiropas Kosmosa aģentūras projektos, gan kvalitatīvi sagatavoties EKA dalībvalsts statusam.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.