Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Nākamnedēļ, 26. un 27.septembrī, darba vizīte Rīgā ieradīsies Pasaules Bankas (PB) izglītības eksperti. Ekspertu uzdevums Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pētījumā par augstākās izglītības pārvaldību ir promocijas procesa izvērtēšana Latvijas augstskolās. 

Procesu no disertācijas iesniegšanas līdz zinātniskā grāda piešķiršanai vērtēs trīs izglītības eksperti: PB vecākā izglītības speciāliste, pētījuma darba grupas vadītāja Dr. Nina Arnolda (Nina Arnhold), Tamperes Universitātes docents, PB finanšu eksperts Dr. Jussi Kivisto (Jussi Kivistö) un Eiropas Universitāšu asociācijas vecākā konsultante Andrē Sursoka (Andrée Sursock).

Eksperti tiksies ar Latvijas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem. Darba kārtībā ir promocijas procesa izskatīšana, ar to saistīto administratīvo jautājumu apspriešana, promocijas darbu iesniegušo un grādu ieguvušo studentu skaita tendenču analīze, kā arī iepazīšanās ar promocijas procesa organizēšanu citās Eiropas valstīs un labās prakses piemēriem. Sarunās iegūtā informācija un viedokļi tiks apkopoti un analizēti noslēguma seminārā, kurš notiks IZM otrdien, 27. septembrī, klātesot augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem un IZM speciālistiem.

Pētījuma mērķis ir potenciālo reformu apzināšana, kas nepieciešamas Latvijas augstākās izglītības modernizācijai un augstskolu pārvaldības kvalitātes pilnveidei. Tā kā reformas ne vien skaidri jāidentificē, bet arī jāievieš, mērķtiecīgi un efektīvi izmantojot ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, būtisks ir starptautisku, pieredzējušu speciālistu vērtējums un salīdzinājums ar citu Eiropas valstu pieredzi.

Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību ir viens no sešiem pētījumiem, kurus realizē IZM, atsevišķos pētījumos sadarbojoties ar Latvijas Universitāti un Centrālo Statistikas pārvaldi. Tie skar dažādus izglītības līmeņus un vērtē izglītojamo sasniegumu novērtēšanu, apzina izglītības sistēmas indikatorus, pēta un starptautiski salīdzina mācību vidi un skolēnu lasītprasmi, kā arī apkopo informāciju par zinātņu doktoru karjeras gaitām. Gan šo, gan pārējo piecu pētījumu norisi līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Paredzams, ka augstākās izglītības pārvaldības pētījuma gala rezultātu prezentēšana un apspriešana notiks 2018. gada pirmajā ceturksnī.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.