Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Otrdien, 29. novembrī, Latvijas Nacionālās Sporta padomes (LNSP) sēdē plānots izskatīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos priekšlikumus par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2015. gada nogalē un 2016. gadā.

Saskaņā ar Sporta likumu, Ministru kabinets Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tajā skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām par izciliem sasniegumiem sportā var piešķirt naudas balvas, un priekšlikumus to piešķiršanai sniedz LNSP. Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi sporta federāciju iesniegumus naudas balvu piešķiršanai, kā arī izstrādājusi piešķirto naudas balvu izmaksu kārtību. Piešķiramās naudas balvas apmēra noteikšanai izmantota diferencēta pieeja – procentuālais apmērs no normatīvajos aktos noteiktā maksimālā naudas balvas apmēra, piemērojot 2015.gada nogalē par izciliem sasniegumiem sportā piešķirto naudas balvu procentuālo apmēru.

Rīt LNSP lems arī par valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sadali sporta nozares attīstības veicināšanai, kā arī uzklausīs aktuālo informāciju par 2017. gada valsts budžetā un vidēja termiņa budžeta ietvarā 2017., 2018. un 2019. gadam sporta nozarei paredzētajiem līdzekļiem.

Sēdi vadīs Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētājs, Ministru prezidents M. Kučinskis.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.