Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

Copernicus fbIzglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2017. gada 2. februārī organizē mācību semināru par ES Zemes novērošanas programmas Copernicus sniegtajiem produktiem un to izmantošanas iespējām.

Seminārs notiks Izglītības un zinātnes ministrijā un pulcēs dalībniekus no nozaru ministrijām, valsts aģentūrām, pašvaldībām, izglītības un pētniecības iestādēm, kā arī uzņēmumiem. Apmācību gaitā dalībniekiem tiks sniegta iespēja apskatīt un praktisku nodarbību laikā izzināt Copernicus produktus dažādās pielietojuma jomās, to pieejamības un izmantošanas piemērus un potenciālu tādās tautsaimniecības nozarēs kā zemkopība, jūras un piekrastes monitorings, mežniecība u.c.

Semināra mērķis ir veicināt informētību par daudzveidīgo Copernicus produktu pielietojuma potenciālu, vienlaikus nodrošinot iespēju demonstrāciju un uzdevumu gaitā gūt praktiskas iemaņas un pieredzi datu apstrādē un analīzē. Semināra mērķauditorija aptver gan Copernicus informācijas tehniskos lietotājus un izstrādātājus, gan arī uz šīs informācijas bāzes sagatavoto produktu un pakalpojumu galalietotājus.

Semināra gaitā pieredzējuši speciālisti no Eiropas Komisijas iepazīstinās ar sekojošām tēmām:

• Copernicus programma, tās darbības pamatprincipi un pieejamie produkti;
• Piekļuve Copernicus datu kopām;
• Copernicus ārkārtas situāciju vadības serviss, tajā skaitā ārkārtas situāciju kartēšana un plūdu un savvaļas ugunsgrēku prognozēšana;
• Copernicus zemes virsmas monitoringa serviss, tajā skaitā mežu postījumu un zālāju pļaušanas nepieciešamības identifikācijai;
• Copernicus jūras vides monitoringa serviss, tajā skaitā straumju prognozes un atjaunojamās enerģijas staciju monitorings;
• Copernicus produkti ĢIS speciālistiem un lietotājiem, tajā skaitā produkti apbūves blīvuma analīzei un zemes virsmas seguma klasifikācijai.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar pasākuma programmu un reģistrēties semināram mājas lapā: http://workshop.copernicus.eu/latvia-infosession

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.