Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

KosmossJau trešo reizi Latvijā notiek konkurss Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem par iespēju piedalīties Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektos kosmosa tehnoloģijās.

Trešais konkursa uzsaukums būs atvērts no 2017. gada 30. janvāra līdz 27. martam. Lai potenciālajiem projektu pieteicējiem detalizēti izskaidrotu pieteikšanās kārtību EKA projektos, 12. janvārī visi interesenti aicināti piedalīties seminārā.

Trešā uzsaukuma kopējais finansējums ir 1 500 000 eiro, un tas tiks atvēlēts projektu īstenošanai EKA programmu ietvaros šādās aktivitātēs:

• lidojumu aparatūras/izstrādājumu (flight hardware) aktivitātes, kas saistītas ar EKA misijām;
• pētniecības un attīstības aktivitātes, kas saistītas ar produktu vai tehnoloģiju (aparatūra vai programmatūra) izstrādi;
• kosmosa pielietojumi, produkti un pakalpojumi, izmantojot esošo kosmosa infrastruktūru vai tādu, kura drīzumā būs operatīva;
• sagatavošanās aktivitātes (pētījumi, priekšizpētes, lietotāju vajadzības vai tirgus izpēte), lai atbalstītu nacionālo konkurētspēju EKA programmās, kurās Latvija nākotnē varētu piedalīties;
• informatīvās un izglītības aktivitātes. 

Visi atlasītie projekti 100% apmērā tiks finansēti no Latvijas iemaksām EKA budžetā. Ar otrā uzsaukuma dokumentāciju var iepazīties EKA informatīvajā sistēmā: http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main

Programmas mērķis ir veicināt un atbalstīt ar kosmosa nozari saistītu tehnoloģiju pielietojumu, zinātnes un komercdarbību attīstību, lai pēc trīs gadiem Latvija varētu pievienoties EKA konvencijai kā pilnvērtīga EKA dalībvalsts.

Lai potenciālajiem projektu pieteicējiem detalizēti izskaidrotu pieteikšanās kārtību EKA projektos, 12. janvārī plkst. 10.00 ikviens interesents aicināts piedalīties seminārā, kas notiks LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā – Zāle Aeris (702. telpa), Jelgavas ielā 1. Dalībai seminārā lūgums reģistrēties mājaslapā:https://www.eventbrite.com/e/brifings-eka-esvp-projektu-pieteicejiem-tickets-30287855792.

2013. gada 15. martā Latvijas Republikas valdība noslēdza Eiropas Sadarbības valsts līgumu ar EKA, kļūstot par EKA sadarbības valsti. Tas pavēra iespēju Latvijas zinātniskajām institūcijām un komercsabiedrībām iesaistīties EKA pētnieciskajos un izglītības projektos un programmās.

Pieteikšanās kārtība Eiropas Kosmosa aģentūras 3. uzsaukuma projektiem (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.