Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Šonedēļ Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir aicinājusi uz sarunām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācijā iesaistītās augstskolas, Latvijas Studentu apvienību (LSA) un pašvaldību pārstāvjus, lai uzklausītu iesaistīto pušu viedokļus, pārrunātu studiju programmu pārņemšanu un detalizēti apspriestu turpmāko studiju procesa organizēšanu gan Rīgā, gan Latvijas reģionos.

Trešdien, 11. janvārī, plkst. 14.00 ir paredzēta tikšanās ar Latvijas Universitāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, savukārt ceturtdien, 12. janvārī, plkst. 13.00 ar Banku augstskolu un Rīgas Tehnisko universitāti, bet plkst. 15.00 - ar reģionālajām augstskolām - Liepājas Universitāti, Ventspils Augstskolu, Vidzemes Augstskolu, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Šajā sarunā aicināti piedalīties arī to pašvaldību pārstāvji, kurās atrodas RPIVA filiāles. Visās sarunās piedalīsies arī LSA, kura pārstāv visu Latvijas studentu intereses.

IZM ir saņēmusi vēstuli no LU, kurā pausts atbalsts ministrijas plānotajām pārmaiņām pedagogu sagatavošanas sistēmā.

RPIVA reorganizācija notiks atbilstoši Augstskolu likuma nosacījumiem, kas paredz, ka lēmumu par valsts dibinātas augstskolas likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, virzot lēmuma pieņemšanu uz Ministru kabinetu pēc Augstākās izglītības padomes un Rektoru padomes atzinuma un augstskolu senātu lēmumu saņemšanas.

Reorganizācijas procesā tiks nodrošināta studiju procesa nepārtrauktība. Visi RPIVA studenti varēs turpināt studijas, un ieguvēji būs ne tikai studējošie, bet arī mācībspēki un pašvaldības.

RPIVA reorganizācijas mērķis ir koncentrēt skolotāju sagatavošanai nepieciešamos resursus un integrēt skolotāju izglītību un pētniecību ar citu nozaru studijām un pētniecību.
Mediju iespējas: informāciju par sarunu rezultātu gan 11., gan 12.janvārī būs iespējams iegūt tikšanos noslēgumā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.