Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta uzdevumā ir izstrādāts Sociālo un humanitāro zinātņu (SHZ) ekosistēmas analītisks apraksts, kas raksturo visus industrijas, zinātnes un izglītības dalībniekus, kuri Latvijā rada sociālo un humanitāro zinātņu jomā ietilpstošas zināšanas vai arī tās izmanto.

Lai iepazīstinātu ar izstrādāto SHZ ekosistēmas aprakstu un kopīgi rastu atbildes uz tik būtiskiem jautājumiem par to, kā saistītas tautsaimniecības transformācija, inovācijas kapacitātes celšana un SHZ zināšanas, kādi SHZ devumi raksturojami kā atbilstīgi Viedās Specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritārajām jomām, kādi apstākļi veicina un kavē SHZ sadarbību savstarpēji un ar uzņēmējiem, Izglītības un zinātnes ministrija organizē informatīvo semināru/diskusijas “Humanitāro un sociālo zinātņu ekosistēma un loma tautsaimniecības transformācijā - RIS3 prioritāšu un SAM 1.1.1. īstenošanā” , kas notiks š.g. 24. janvārī plkst.14.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Akmens zāle, Rīgā, K. Barona ielā 1. Darba kārtība

Ekosistēmas apraksts ilustrē normatīvo un administratīvo ietvaru, sniedz izvērtējumu par esošo cilvēkkapitālu, zinātnisko kapacitāti, industrijas konkurētspējas novērtējumu.
Ekosistēmu analītiskos aprakstus pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma izstrādāja SIA Jaunrades laboratorija pētnieces Dr.sc.soc. Ilona Kunda un Mg.oec. un Mg.hum.(antropol) Elīna Ozoliņa.

Pētījums ir publicēts IZM mājas lapā Publikācijas un statistika/Pētījumi/Zinātne
http://izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/SHZ_ekosistemas_apraksts.pdf

Aicinām interesentus piedalīties, līdz 23. janvārim reģistrējot savu dalību seminārā.

Semināra darba kārtība

lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.