Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma

Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi un publicējusi informāciju par divās lielākajās zinātnisko rakstu datubāzēs SCOPUS un Web of Science ietverto publikāciju skaitu laika posmā no 2011. līdz 2015. gadam Latvijas augstskolās, kuras sagatavo pedagogus – Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Ņemot vērā to, ka pētniecība ir nozīmīga katras augstākās izglītības iestādes sastāvdaļa, un tai ir jābūt integrētai arī studiju procesā, pārskatā ietvertie dati parāda katras minētas augstākās izglītības iestādes kvalitāti, veiktspēju un sasniegumus šī uzdevuma izpildē. Pārskatā ir iekļauti tādi vispārpieņemtie zinātniskās darbības indikatori kā rakstu skaits zinātniskajos žurnālos, kopējais publikāciju skaits datubāzēs, citējumu kopskaits un citējumu skaits uz vienu publikāciju.

Publicētie dati atspoguļo augstskolu kopējo zinātniskās darbības kapacitāti un kvalitāti, sniegumu izglītības zinātnēs, ka arī virzību uz starptautisko konkurētspēju.

SCOPUS un Web of Science publikāciju skaits augstskolām, kuras gatavo pedagogus (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.