Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi un publicējusi informāciju par divās lielākajās zinātnisko rakstu datubāzēs SCOPUS un Web of Science ietverto publikāciju skaitu laika posmā no 2011. līdz 2015. gadam Latvijas augstskolās, kuras sagatavo pedagogus – Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Ņemot vērā to, ka pētniecība ir nozīmīga katras augstākās izglītības iestādes sastāvdaļa, un tai ir jābūt integrētai arī studiju procesā, pārskatā ietvertie dati parāda katras minētas augstākās izglītības iestādes kvalitāti, veiktspēju un sasniegumus šī uzdevuma izpildē. Pārskatā ir iekļauti tādi vispārpieņemtie zinātniskās darbības indikatori kā rakstu skaits zinātniskajos žurnālos, kopējais publikāciju skaits datubāzēs, citējumu kopskaits un citējumu skaits uz vienu publikāciju.

Publicētie dati atspoguļo augstskolu kopējo zinātniskās darbības kapacitāti un kvalitāti, sniegumu izglītības zinātnēs, ka arī virzību uz starptautisko konkurētspēju.

SCOPUS un Web of Science publikāciju skaits augstskolām, kuras gatavo pedagogus (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.