Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Interrer2016Š.g. 4. augustā Izglītības un zinātnes ministrijā organizēts seminārs Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta un Valsts izglītības attīstības aģentūras
pārstāvjiem par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “Baltic Science Network” ieviešanu.

Semināra laikā projekta vadītāja Inga Šķendere prezentēja projekta aktivitātes un iespējamos rezultātus. Tāpat seminārā diskutēts par sadarbības paplašināšanās
problemātiku zinātnē, proti, analizēti šķēršļi, kas kavē zinātnieku iesaistīšanos dažādo starptautisko programmu projektos. Tieši Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par projekta aktivitāti, kuras ietvaros Rīgā nākamā gada februārī tiks organizēts starptautiska konference, kurā tiks analizēta dažādu Baltijas jūras valstu problemātika, iesaistoties starptautiskajās pētniecības programmās un iniciatīvās. Tāpat konferencē tiks prezentēts ministrijas veikts pētījums par šķēršļu identificēšanu dalības paplašināšanai pētniecības programmās.

Kopējais projekta budžets: 2 994 500.00 EUR (78.4% jeb 2 348 325.00 EUR - ERAF finansējums, 21.6% jeb 646 175.00 EUR – nacionālais līdzfinansējums).
Izglītības un zinātnes ministrija: kopējais budžets – 230 000.00 EUR, no kuriem 85% jeb 195 500.00 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 34 500.00 EUR - nacionālais
līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 29. februārim.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.