Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

2017. gadā no 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2017. Tās mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas mērogā.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros notiek pasākumi, kuri ir versti uz ilgtspējīgu attīstību, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni. Tādējādi tiek arī sniegts ieguldījums 2015. gadā apstiprinātās globālās ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtības līdz 2030. gadam (Agenda 2030) un tajā ietverto 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (Sustainable Development Goals) sasniegšanā. Agenda 2030 identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus vides, sociālā un ekonomiskā dimensijā.
Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2016 ietvaros notika vairāk kā 4200 uz ilgtspējīgu attīstību vērsti pasākumi gandrīz 40 Eiropas valstīs, t.sk. astoņi pasākumi Latvijā.

Aicinām piedalīties Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā, līdz š.g. 29. maijam piesakot  idejas un projektus, kuru publicitātes pasākumi tiks īstenoti laika posmā no 2017.gada 30.maija līdz 5.jūnijam. Pieteikšanās tīmekļa vietnē www.esdw.eu

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pieejama Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/

Jūs varat sekot aktivitātēm arī sociālajās vietnēs – Twitter: @EuropeanSDWeek un Facebook.

Eiropas Ilgtspejigas attistibas nedela

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.