Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

Ceturtdien, 2.martā, sporta organizāciju, ministriju, Valsts sporta medicīnas centra, Slimību profilakses un kontroles centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un mediju pārstāvji aicināti uz pasākumu, kurā  tiks prezentēti Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gadā sporta jomā pasūtītie pētījumi.

Pagājušajā gadā IZM kopumā pasūtījusi trīs pētījumus. Vienā no tiem analizēta liela mēroga sporta pasākumu ietekme uz Latvijas ekonomiku un izstrādāta ekonomiskās ietekmes novērtēšanas metodika. Šī pētījuma mērķis ir  vienotu kritēriju izstrāde pasākumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanai, tādējādi nodrošinot arī datu salīdzināmību.

Savukārt pētījums par Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem sniedz informāciju par reģionālo, skaitlisko un sporta interešu sadalījumu, piekopjot aktīvo dzīvesveidu.

Latvijā ir vairāk nekā 3000 sporta objektu, ko apsaimnieko gan valsts un pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas un privātuzņēmēji. Sadrumstalotā pārvaldes struktūra apgrūtina aktualizētas informācijas centralizētu ieguvi par sporta objektiem. Tāpēc, lai nodrošinātu aktīvāku pārskatu sporta infrastruktūras attīstībā un kvalitātes nodrošināšanā,  ir izstrādāts sporta infrastruktūras kartējums un sporta objektu klasifikācija ar iespēju sporta infrastruktūras objektus skatīt arī attiecībā pret Latvijas iedzīvotāju izvietojuma kartēm un prognožu datiem.

Pētījumi ir pieejami IZM mājaslapā: 

Latvijas iedzīvotāju sportošanas un fizisko aktivitāšu veikšanas paradumi (.pdf)

Pētījums par liela mēroga sporta pasākumu ietekmi uz Latvijas ekonomiku (.pdf)

Sporta infrastruktūras kartējums (.pdf)

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai: Pētījumu prezentācija notiks 2.martā plkst.10.00 IZM, Lielajā zālē. Laipni aicināti visi interesenti!

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.