Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma

Reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas varēs uzsākt no 2017.gada 1.jūlija. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts, kas šodien, 2017.gada 28. martā, apstiprināts valdībā.

Savukārt tie jaunieši, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās noteikts studējošo skaita ierobežojums, studijām augstskolās un koledžās varēs sākt reģistrēties no 2017.gada 1.aprīļa. Ātrāka reģistrēšanas termiņa noteikšana ārvalstu personām veicina Latvijas augstskolu un koledžu eksportspēju, kas nacionālās politikas plānošanas dokumentos izvirzīta kā viena no augstākās izglītības attīstības prioritātēm.

Lai visām augstskolām un koledžām nodrošinātu vienādas iespējas uzsākt studējošo uzņemšanu, MK katru gadu nosaka termiņu, no kura augstskolās un koledžās var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus. Šis termiņš noteikts saskaņā ar noteikumiem par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, kas paredz, ka centralizēto eksāmenu sertifikātus Valsts izglītības satura centrs (VISC) izsniedz piecu nedēļu laikā pēc mācību gada beigām.

Šogad 12.klašu skolēniem mācību gads beigsies 16.jūnijā, un 2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību VISC pašvaldību izglītības pārvaldēm izsniegs 29.jūnijā.

Ar šodien valdībā apstiprināto MK noteikumu projektu "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2017.gadā" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412603&mode=mk&date=2017-03-28

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.