Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Bilde“Baltic Bonus” programma Latvijā tiks īstenota arī šajā gadā, ievērojot 2013. gada 8. novembra Baltijas Ministru padomes Premjerministru padomes kopējo paziņojumu un saskaņā ar 2015. gada 27. jūnija vienošanos par sadarbību “Baltic Bonus” programmas ietvaros starp Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūru (Lietuva), Igaunijas Pētniecības padomi un Valsts izglītības attīstības aģentūru (Latvija).

Plānots, ka pieteikumus finansiāla atbalsta saņemšanai programmā “Baltic Bonus” šī gada otrajā pusē varēs iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuru sadarbības partneri ir zinātnieki no Baltijas valstīm (Igaunijas un/vai Lietuvas) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrijas, Somija, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas).

Programmas “Baltic Bonus” mērķis ir stimulēt un sekmēt Latvijas zinātnieku starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijās starp Baltijas valstu un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstu zinātniekiem.

Atbalstu projekta pieteicējam “Baltic Bonus” programmas ietvaros piešķir vienu reizi. Šogad atbilstoši programmas nolikumam atbalsta maksimālais finansējuma apmērs būs 2 500 EUR, ja projektā ir partneris no Baltijas valsts vai abām Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts; savukārt 1 500 EUR tiks piešķirti projekta pieteicējam, kura projektā ir partneris tikai no Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalsts.

Lai pretendētu uz programmas atbalstu, projekta pieteikuma, kas iesniegts kādā no ES un to izpildinstitūciju administrētās pamatprogrammas vai apakšprogrammas atklātajā projektu konkursā, novērtējumam ir jāsasniedz konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtība.

“Baltic Bonus” programmu Latvijā īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļa.

Par programmas izsludināšanu 2017. gadā un pieteikumu iesniegšanas kārtību lūdzam sekot līdzi informācijai izm.gov.lv  un viaa.gov.lv .

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.