Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Rīt, 23. maijā, studenti, jaunie zinātnieki, augstskolu un zinātnisko institūtu vadības pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldību speciālisti un citi interesanti aicināti piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā seminārā - publiskajā diskusijā “Studentu inovācijas projektu finansēšanas modeļi Latvijā”. Ar šo pasākumu tiek uzsākts sabiedriskās apspriešanas process studentu pētījumu finansēšanas veidam – studentu grantiem, kas Latvijā līdz šim ticis maz attīstīts.

Seminārā tiks noskaidrots sabiedrības viedoklis par studiju procesa un industrijas sadarbības modeļiem, kas mērķēti uz studentu inovāciju projektu īstenošanu, stimulējot studiju laikā izstrādāt praktiskus risinājumus kādai nozares un sabiedrības problēmai.

IZM ir uzsākusi ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Inovāciju granti studentiem” īstenošanas nosacījumu izstrādi, kopējais plānotais finansējums ir 34 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir motivēt studējošos izstrādāt jaunus un inovatīvus produktus un tehnoloģijas, lai risinātu studiju nozares un sabiedrības sociālekonomiskās problēmas. Tāpat svarīgi ir veicināt augsti kvalificētu jauno speciālistu sagatavošanu zinātniskam un praktiskajam darbam uzņēmējdarbībā
IZM uzdevumā Latvijas Universitāšu asociācija ir veikusi pētījumu "Studiju procesa un industrijas sadarbības veicināšanas pasākumu alternatīvu modeļu izpēte”. Pētījuma ietvaros ir sagatavots ziņojums, kurā veikta ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze un datu apkopojums, kā arī sniegti priekšlikumi alternatīvo studentu inovācijas pētījumu grantu ieviešanas modeļu izstrādei. Pamatojoties uz veikto pētījumu un tā sabiedriskajā apspriešanā izteiktajiem ekspertu viedokļiem, tiks izstrādāti atbalsta nosacījumi pasākuma “Inovāciju granti studentiem” īstenošanai.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot optimālo ietvaru studentu inovāciju un iniciatīvas veicināšanas un motivācijas pasākumiem – gan finansiāliem, gan arī nefinansiāliem, kā arī viedokli un vērtējumu par ārvalstu pieredzes pārneses iespējām Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Darba grupu diskusijās būs iespēja apspriest sadarbībā iesaistīto institūciju lomu, pienākumus, tiesības, izmaksu/finansēšanas nosacījumus, tajā skaitā izmaksu veidus, izmaksu diferencēšanu atbilstoši studiju jomu specifikai, atbalsta ilgumu, izmaksu vienības, mehānismus līdzfinansējuma piesaistei, kā arī problēmas, kas apgrūtina sadarbību starp augstākās izglītības institūcijām un industriju.

Seminārs notiek 23. maijā plkst. 14.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1, Auditorija Magnum (106.auditorija). Dalībai seminārā lūgums reģistrēties.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.