Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

Šodien, 2017.gada 30. maijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos, kas turpmāk atvieglos Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas uzsākšanu izglītības iestādēs.

Grozījumi cita starpā paredz, ka finansējuma saņēmējs - pašvaldības vai izglītības iestādes, var palielināt būvdarbu izpildītājam, kā arī piegādātajam avansa apmēru līdz 30% no būvdarbu vai piegāžu līgumcenas.  Šāds nosacījums pieņemts, lai veicinātu straujāku skolu  infrastruktūras  modernizācijas projektu uzsākšanu. Grozījumi paredz arī citus, katram specifiskajam atbalstam nepieciešamus precizējumus.

Šodien valdībā apstiprinātie noteikumu projekti pieejami MK mājaslapā:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.