Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma

Šodien, 2017.gada 30. maijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos, kas turpmāk atvieglos Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas uzsākšanu izglītības iestādēs.

Grozījumi cita starpā paredz, ka finansējuma saņēmējs - pašvaldības vai izglītības iestādes, var palielināt būvdarbu izpildītājam, kā arī piegādātajam avansa apmēru līdz 30% no būvdarbu vai piegāžu līgumcenas.  Šāds nosacījums pieņemts, lai veicinātu straujāku skolu  infrastruktūras  modernizācijas projektu uzsākšanu. Grozījumi paredz arī citus, katram specifiskajam atbalstam nepieciešamus precizējumus.

Šodien valdībā apstiprinātie noteikumu projekti pieejami MK mājaslapā:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.