Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa 7.jūnijā tikās ar Ēģiptes Arābu Republikas ārlietu ministra vietnieku Ihab Ahmed Talaat Nasr, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Vīlu Adelu Abdellazimu Nasru (Wael Adel Abdellazim Nasr) un Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Ēģiptē Ivetu Šulcu. Sarunā piedalījās arī RTU rektora vietnieks I.Tipāns un Biznesa augstskola “Turība” prorektors I.Bergs, kā arī abu augstskolu ārvalstu studenti no Ēģiptes, kuri Latvijā studē finanses, uzņēmējdarbību, aviācijas transportu, mehāniku un mašīnbūvi.

Ēģiptes puse pauda interesi stiprināt augstskolu tiešu sadarbību, veicinot studentu apmaiņu gan Erasmus+, gan augstskolām papildus savstarpēji piešķirto stipendiju ietvaros. Ēģipte nākotnē vēlas vēl aktīvāku studentu mobilitāti un sadarbības paplašināšanu izglītības jomā.

Lai veicinātu abpusēju studentu apmaiņu, Ēģiptes puse ir sagatavojusi un ministrijā iesniegusi Ēģiptes Arābu Republikas un Latvijas Republikas saprašanās memoranda par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu savstarpējo atzīšanu projektu. Tikšanās laikā tika akcentēta šī saprašanās memoranda nozīme studentu mobilitātes nodrošināšanai. Tika pārrunāts arī jautājums par abpusēju valsts stipendiju piešķiršanu nākotnē.

Ēģiptes ārlietu ministra vietnieks pauda Ēģiptes interesi sadarboties arī zinātnes jomā, īsumā iepazīstinot ar zinātnisko institūciju struktūru Ēģiptē. Viņš atzīmēja, ka sākotnēji abām pusēm kopīgi būtu jānosaka prioritārās divpusējās sadarbības jomas un sadarbības mehānismi. Ēģiptes puse kā sevi interesējošas jomas atzīmēja IKT un viedo enerģētiku.

2016./2017.akadēmiskajā gadā Latvijā studēja 43 studenti no Ēģiptes, un ir vērojams pastāvīgs studentu skaita pieaugums. Salīdzinājumam - 2015./2016.ak.g. Latvijā studēja 24, bet 2014./2015.ak.g. – 17 jaunieši no Ēģiptes.


egipte vizite

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.