Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Trešdien, 14. jūnijā, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētā darba seminārā augstskolas kopā ar Pasaules Bankas (PB) ekspertiem diskutēs par augstskolu gatavību augstākās izglītības modernizācijas izaicinājumiem un pasākumiem to pārvaldības stiprināšanai. Seminārā piedalīsies augstskolu, nozaru ministriju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Studentu apvienības, kā arī citu pētījumā ieinteresēto pušu pārstāvji.

PB augstākās izglītības eksperti seminārā prezentēs Latvijas augstskolu iekšējās pārvaldības un finansēšanas izpētes rezultātus un ieteikumus, kā stiprināt augstskolu darbību saskaņā ar to specializācijām, līderību, organizācijas struktūras atbilstību modernas izglītības kritērijiem, kvalitātes vadību un akadēmisko godīgumu, kā arī izglītības kvalitātes monitoringu. Seminārā tiks prezentēti arī zinātņu doktoru karjeras apsekojuma (OECD SCDH/Survey on the Careers of Doctorate Holders) rezultāti, kurā Centrālā statistikas pārvalde aptaujāja 1221 zinātņu doktoru.

Seminārs ievadīs sadarbībā ar PB īstenotā augstskolu pārvaldības pētījuma otro daļu, kas vērsts uz akadēmiskā personāla attīstības jautājumiem. Ministrija gan pētījumā, gan diskusiju gaitā sniegto informāciju izmantos, izstrādājot ES Struktūrfondu programmas augstskolu pārvaldības un akadēmiskā personāla stiprināšanai. Ar plānotajām iniciatīvām šīs izstrādes sakarā semināra dalībniekus iepazīstinās IZM Augstākās izglītības un Zinātnes inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Seminārs notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā “Zirgu pasts”.

Papildus diskusijām semināra ietvaros PB eksperti pirmdien, 12. jūnijā, tiksies ar cilvēkresursu un personāla vadības eksperti Agitu Kalviņu (RISEBA) un augstskolu personāla vadītājām Zani Rostoku, Inesi Blauu-Brēķi (RTU) un Ilzi Borodkinu (LU). Tam sekos tikšanās ar Augstākās izglītības padomes pārstāvjiem. Savukārt otrdien, 13. jūnijā, eksperti kopā ar IZM speciālistiem tiksies ar Latvijas Jauno zinātnieku un Latvijas Studentu apvienību pārstāvjiem, lai pārrunātu redzējumu par augstākās izglītības modernizācijas vadību. Tai pat dienā notiks arī telefonkonference ar ES pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 politikas atbalsta instrumenta ekspertiem.

Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību ir viens no sešiem pētījumiem, kurus realizē IZM, atsevišķos pētījumos sadarbojoties ar Latvijas Universitāti un Centrālo Statistikas pārvaldi. Gan šo, gan pārējo piecu pētījumu norisi līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds IZM realizētā projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos”. Konference augstākās izglītības pārvaldības pētījuma gala rezultātu prezentēšanai un apspriešanai notiks 2018. gada pirmajā ceturksnī.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.