Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

No šodienas līdz 22. jūnijam Rīgā notiek 8. IEA PIRLS pētījuma nacionālo koordinatoru tikšanās, kas būs veltīta PIRLS 2016 starptautiskajiem ziņojumiem – “PIRLS 2016 starptautiskie rezultāti lasīšanā” un “ePIRLS 2016 starptautiskie rezultāti lasīšanā tiešsaistē”. Tāpat paredzētas diskusijas par ziņojumiem un preses relīzēm katras dalībvalsts lokālā līmenī, kā arī pētījuma digitālo instrumentu apguve starptautisku speciālistu vadībā.

Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma (Progress in International Reading Literacy Study) ietvaros starptautiskā mērogā tiek analizēti dati par lasītprasmi sākumskolā, 4. klases skolēnu vidū, lai būtu iespējams apzināt lasītprasmes sniegumu pamatizglītības posmā. Izvēlētais izglītības posms ir īpaši nozīmīgs, jo tieši šajā vecumā, kas ir vidēji 10 gadi, pilnībā nostiprinās vairākas kompetences, kas saistītas ar intelektuālo attīstību, tostarp arī lasītprasme.

Pēdējie PIRLS pētījuma rezultāti, kuri sniedza informāciju par Latvijas skolēnu lasītprasmi, tika publicēti 2007. gadā. To kopsavilkums uzrādīja, ka mūsu skolēnu sasniegumi lasītprasmē 4. klasē ir virs vidējā līmeņa, un meiteņu sasniegumi bija ievērojami augstāki nekā zēniem. Savukārt šīgada decembrī Latvija līdz ar citām valstīm saņems jaunākos datus, saistāmus ar situāciju 2016. gada ietvaros.

Dalību IEA PIRLS 2016 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti, tas tiek veikts ESF līdzfinansētā projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.