Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma

centralazija22.jūnijā Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa apmeklēja Kazahstānas Izglītības un zinātnes ministriju un tikās ar atbildīgo sekretāru Arinu Orsarjevu (Орсариев Арын Амангельдиевич). Tikšanās laikā IZM valsts sekretāre iesniedza Kazahstānas pusei IZM izstrādāto Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līguma par sadarbību izglītības un zinātnes jomā projektu, par kura sagatavošanu abas puses bija vienojušās 2016.gada oktobra vizītes Kazahstānā un tur notiekošās starpvaldību komisijas ietvaros. Tikšanās laikā tika pārrunāts jautājums par abpusēju stipendiju piešķiršanu studijām un pētniecības darbu veikšanai, un Kazahstānas puse īpaši uzsvēra interesi uzņemt Kazahstānā arī Latvijas apmaiņas studentus. Tika turpinātas abu pušu 2016.gadā uzsāktās sarunas par sadarbību Kazahstānas Prezidenta starptautiskās stipendiju programmas Bolašak (Bolashak International Scholarship) ietvaros. Tikšanās laikā Kazahstānas IZM sekretārs interesējās par Latvijas pieredzi pirmsskolas izglītības jautājumos, svešvalodu apguvē un pētniecības jomā, novērtējot Latvijas sasniegto.

23.jūnijā Astanā notika 2. ES un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksme. ES un Centrālāzijas pārstāvji pārrunāja divu gadu laikā sasniegto profesionālajā un augstākajā izglītībā un vienojās par sadarbības mērķiem turpmākajiem trīs gadiem, apstiprinot Astanas deklarāciju.

Pirmā ES un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksme notika Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Rīgā 2015.gada jūnijā. Kopš 2015.gada Latvija uzņēmās vadošās ES valsts lomu profesionālajā izglītībā, tādējādi šo divu gadu laikā Latvija tika pārstāvētā Centrālāzijas izglītības platformas koordinācijas grupā un tās eksperti dalījās pieredzē, sniedzot ieguldījumu reformu īstenošanā izglītības jomā Centrālāzijas valstīs.

Astanā notiekošajā ministru sanāksmē IZM valsts sekretāre L.Lejiņa vadīja ministru sanāksmes darba sesiju par ES un Centrālāzijas sadarbību profesionālajā izglītībā. Centrālāzijas valstis īsteno nozīmīgas reformas profesionālajā izglītībā, pastiprinātu uzmanību pievēršot sadarbības veidošanai ar darba devējiem, kvalifikāciju ietvarstruktūru izveidošanai un standartu izstrādei, kvalitātes pilnveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei. Tās novērtē ES ieguldījumu reformu īstenošanā un pozitīvi novērtē kopš sanāksmes Rīgā 2015.gadā izveidojušos ES un Centrālāzijas sadarbības tīklu Centrālāzijas izglītības platformas ietvaros. Centrālāzijas valstis arī turpmāk ir atvērtas sadarbībai ar ES izglītības jomā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.