Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

640x480 izglitibas ministrijaValsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātnē, lai Latvijā veidotu tādu ekonomiku, kuras pamatā ir izglītota sabiedrība, kas rada jaunas zināšanas un inovācijas. Pirmo reizi arī Tev ir iespēja ietekmēt zinātnieku darbu, piedaloties aptaujā par prioritāriem zinātnes virzieniem.

Prioritāros zinātnes virzienus valdība nosaka reizi četros gados, lai virzītu pētniecību uz stratēģiski svarīgiem jautājumiem. Prioritāro virzienu definēšana nodrošina zinātnieku darba fokusēšanu un pieejamo resursu koncentrāciju iedzīvotājiem nozīmīgu izaicinājumu risināšanai. Prioritāros virzienus valdība apstiprina, ņemot vērā sabiedrības vajadzības, vēlmes un valsts kopējos izvirzītos attīstības mērķus.

Iepriekšējā periodā, no 2014. – 2017.gadam, valdība apstiprināja sešus zinātnes prioritāros virzienus: Vide, klimats un enerģija; Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas; Sabiedrības veselība; Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana; Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība; Letonika. Šie virzieni lielā mērā sabalsojās ar Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 prioritātēm. Taču kopš šo prioritāšu apstiprināšanas Eiropā ir notikušas būtiskas sociālas un ģeopolitiskas pārmaiņas, kas ietekmē arī Latvijas zinātnes uzdevumus, kurus nepieciešams precizēt atbilstoši esošajai situācijai.

Latvijā īstenotajai pētniecībai ir nozīmīga loma Eiropas kopējo lielo izaicinājumu risināšanā. Veselība, demogrāfija un labklājība, pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, droša, tīra un izmaksu efektīva enerģija, resursu efektivitāte un izejmateriāli - tās ir tikai dažas no tēmām, kuras ir svarīgas ikvienam no mums. Tieši tāpēc ikviens aicināts piedalīties Latvijas sabiedrībai nozīmīgā aptaujā par Latvijas prioritāriem zinātnes virzieniem 2018. – 2021. gadam. Anketas aizpildīšana prasīs aptuveni 10 minūtes, un iegūtie dati tiks publicēti kopsavilkuma formā, aptaujas dalībniekiem ļaujot palikt anonīmiem.

Aptauja ir izstrādāta ciešā sadarbībā ar pētniekiem Dr. Mārtiņu Kaprānu un Dr. Ivaru Austeru.

Aptauja par Latvijas zinātnes prioritātēm 2018. – 2021. gadam (Aptauja noslēgsies šā gada 15. septembrī)

Zinātnes prioritāro virzienu aktualizēšanas metodoloģiskais ietvars (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.