Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
49
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
57
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
24
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
11
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma
158

Kopējais balsu skaits: 299

Valdība vakar, 2017.gada 16.augustā, izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par turpmāku atbalstu jauniešiem sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei un atbalstīja IZM piedāvāto risinājumu, lai turpinātu nodrošināt iespēju jauniešiem īsā laikā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju, tādējādi veicinot šo jauniešu konkurētspēju un ilgtermiņa iesaisti darba tirgū.

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kas ir nodarbināti, turpmāk būs pieejams mācību atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā 2017. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) uzsāktajā ES struktūrfondu projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot iespēju pieteikties mācību uzsākšanai jau 2017.gada septembrī. Minētais projekts tiek īstenots līdz 2023.gadam.

Savukārt jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas nav nodarbināti un nemācās (NEET), būs pieejams mācību atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā VIAA īstenotajā ES struktūrfondu projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, paredzot uzņemšanu mācību uzsākšanai viengadīgajās vai pusotrgadīgajās profesionālās izglītības programmās 2017.gada septembrī un 2018.gada janvārī un februārī. Lai to nodrošinātu, valdība atbalstīja šī projekta termiņa pagarinājumu.
Kopš 2014.gada VIAA sadarbībā ar 39 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām īsteno profesionālās izglītības programmas, kurās jaunieši gada vai pusotra gada laikā var iegūt profesionālo izglītību kādā no 72 profesijām. Galvenā mērķa grupa ir NEET jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Šo jauniešu izglītošana tiek līdzfinansēta Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros, kas noslēdzas 2018.gadā. Paralēli tam projektā ESF atbalsts tiek nodrošināts arī nodarbinātiem jauniešiem otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei.

Lielākoties jaunieši pirms iesaistes projektā strādāja mazkvalificētu darbu, jo nebija darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas, kas ir viens no galvenajiem iemesliem jauniešu bezdarbam. Līdzšinējā projekta darbība uzrāda, ka nodarbināto jauniešu iesaiste darba tirgū pieprasītas profesijas ieguvē ir bijusi sekmīga un nesusi uzlabojumus jauniešu bezdarba mazināšanai.

Ar vakar valdībā apstiprināto Informatīvo ziņojumu "Par turpmāku atbalstu jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un nodarbinātiem jauniešiem sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā" var iepazīties MK mājaslapā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.