Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

skolotaju modernizacija

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) trešdien, 13. septembrī, organizēja diskusiju “Skolotāju izglītības modernizācija viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai”, lai plašākā izglītības jomas un tautsaimniecības nozaru pārstāvju lokā diskutētu par mūsdienu skolotāja un skolas vērtībām un lomu, skolotāja profesionālajām kompetencēm, kā arī izaicinājumiem skolotāju sagatavošanā un investīcijām, lai to efektīvi īstenotu.

Diskusijas pirmajā daļā tika runāts par mūsdienīgas skolotāju sagatavošanas sistēmas izveidi gan attiecībā uz savstarpēji saskaņotu un pēctecīgu studiju programmu piedāvājumu, gan skolotāju profesionālās organizācijas veidošanas mērķiem un pamatelementiem. Papildus tam IZM informēja, ka skolotāju izglītības modernizācijai būs pieejams ES struktūrfondu finansējums 10 miljonu eiro apmērā lai samazinātu esošo studiju programmu fragmentāciju, uzlabotu augtākās izglītības institūciju iekšējo pārvaldību, kā arī stiprinātu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences un starptautisko konkurētspēju.

 

Diskusijas dalībnieki atzina, ka ir nepieciešams veikt kompleksus pasākumus gan skolotāju sagatavošanai jaunā kvalitātē, gan profesijas prestiža celšanai, īpaši pievēršoties zināšanu kultūras un vērtības veidošanai sabiedrībā un skolotāju atalgojuma jautājuma risināšanai.

Diskusijas pamatā pārmaiņas skolotāju izglītībā tika skatītas saistībā ar jautājumu par Latvijas turpmāko attīstību - kā būt modernai sabiedrībai kopīgi radīt viedus risinājumus tautsaimniecības transformācijai, ņemot vērā, ka stratēģiski svarīga loma šajā kontekstā ir modernai, kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai, sākot no pirmsskolas līdz jauno zinātnieku sagatavošanai, kā arī izglītības pieejamībai gan saistībā ar optimālu skolu tīklu, gan mūsdienīgu izglītības saturu un kompetencēm.

Sabiedriskajā apspriešanā ar prezentācijām uzstājās stratēģiskās komunikācijas eksperte Liene Kupča, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte Dace Jansone un IZM Struktūrfondu departamenta direktores vietniece augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā Ilze Sīle.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.