Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

petniecibaZinātniskajiem institūtiem un komersantiem turpmāk būs vienkāršāk iesaistīt darbā jaunos zinātniekus, lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētus pēcdoktorantūras pētījumus – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par atbalstu pēcdoktorantūras pētniecībai.

Lai veicinātu jauno zinātnieku aktīvāku iesaisti zinātnē un pētniecībā, kopš 2016.gada Latvijā tiek īstenots ERAF projekts “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”. Tā ietvaros septiņu gadu laikā jauno zinātnieku pētniecības kapacitātes un karjeras attīstībai pieejami vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Īstenojot projektu, līdz šim zinātniskajiem institūtiem un komersantiem obligāti bija jāveic pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu priekšatlase. Pēc pirmā projektu pieteikumu konkursa tika secināts, ka ne visos gadījumos tas bijis lietderīgi, tāpēc turpmāk pēcdoktorantūras pētījumu pieteikumu priekšatlase zinātniskajām institūcijām un komersantiem būs brīvprātīga. Tāpat grozījumi atceļ līdzšinējo ierobežojumu pēcdoktorantam ārpus pētniecības pieteikuma īstenošanas veikt citus darbus citā darba vietā vai amatā. Vienlaikus tiek saglabāts ierobežojums nepārsniegt papildu darbā ieguldīto laiku - tas nevar pārsniegt 0,2 slodzes no pilna darba laika ekvivalenta. Līdz šim jaunais zinātnieks paralēli pēcdoktorantūras pētījumam uz noteikto slodzi varēja tikt nodarbināts tikai akadēmiskajā darbā un medicīnā.

Pieņemtie grozījumi arī atļauj jau apstiprinātajos pētniecības pieteikumu pirmās atlases kārtas projektos piemērot vienkāršotās izmaksas par pētniecības pieteikuma īstenošanas nodrošināšanai izmantotajiem administratīvajiem un infrastruktūras resursiem. Iepriekš tas nebija attiecināms uz pirmajā atlases kārtā apstiprinātajiem pēcdoktorantūras pētījumiem, jo nebija stājusies spēkā attiecīgā vienas vienības izmaksu metodika.

Papildus tam šodien apstiprinātie grozījumi tiek saskaņoti ar ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātes “Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām” (COFUND) īstenošanas nosacījumiem, lai nākotnē neradītu šķēršļus papildu finansējuma piesaistei no šīs aktivitātes jauno pētnieku mācību un karjeras attīstībai.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"” šodien, 2017.gada 19. septembrī, apstiprināts valdībā. Ar to var iepazīties MK mājaslapā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.