Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Šodien, 2017. gada 17. oktobrī, valdība nolēma apbalvot ar Ministru kabineta Atzinības rakstiem 23 izcilas Latvijas personības, tostarp septiņi MK Atzinības raksti piešķirti par nopelniem izglītības, zinātnes un sporta jomā. Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, bioloģijas doktoram, Daugavpils Universitātes rektoram Arvīdam Barševskim piešķirta Ministru kabineta balva par izcilu devumu Latgales un Sēlijas augstākās izglītības attīstībā un starptautiski atzītu ieguldījumu koleopteroloģijā, kā arī par Latvijas koleopteroloģijas skolas izveidošanu Daugavpilī.

Par īpašiem nopelniem zinātnes attīstībā un Latvijas – Indijas starptautiskās sadarbības veicināšanā MK Atzinības rakstu saņems Latvijas Universitātes (LU) profesore, habilitētā filoloģijas doktore Sigma Ankrava, par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi godalgu saņems LU Datorikas fakultātes profesors, informācijas tehnoloģiju habilitētais doktors Jānis Visvaldis Bārzdiņš. Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes asociētajai profesorei, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniecei politisko zinātņu doktorei Felicianai Rajevskai valdība teiks paldies par nozīmīgu ieguldījumu sociālās politikas zinātnē. Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" direktore Dagnija Vanaga MK Atzinības rakstu saņems par ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā, sekmējot sadarbību ar nozares darba devējiem, bet Rēzeknes Katoļu vidusskolas direktore Marija Mickāne - par mūža ieguldījumu izglītības jomas attīstībā. Šķēpmešanas treneri Valentīnu Eiduku apbalvos par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vieglatlētikas attīstībā, savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis habilitētais fizikas doktors, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Andris Ozols saņems apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu optisko tehnoloģiju attīstībā un aktīvu līdzdalību Latvijas Zinātņu akadēmijas darbā.

Atzinības rakstus S. Ankravai, J. V. Bārzdiņam, F. Rajevskai, D. Vanagai, M. Mickānei, V. Eidukai un A. Ozolam pasniegs izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Ar šodien valdībā apstiprinātajiem rīkojuma projektiem "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu" un “Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu" var iepazīties MK mājaslapā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.