Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Trešdien, 2017.gada 25.oktobrī, mediju pārstāvji aicināti uz preses konferenci, kurā izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis un skolu tīkla attīstības modeļa pētījumu grupas eksperts, ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs iepazīstinās ar skolu tīkla pētījuma gala ziņojumu. Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars sniegs viedokli par pētījumu, gūtajiem secinājumiem, kā arī pašvaldību praktisko pieredzi vidusskolu tīkla attīstībā.

“Kopīgi veidojot mūsdienīgu vidusskolu, tā ir iespēja ar mērķtiecīgu darbu panākt būtisku izglītības kvalitātes pieaugumu, nodrošināt mūsu bērniem labākas iespējas, lai dzīvē būtu veiksmīgi un patstāvīgi un katram būtu iespējas veikt daudz mērķtiecīgāku izvēli savas personības pilnveides procesā,” saka Šadurskis. Pētījums, plašā datu un situācijas analīze ir objektīvas informācijas pamats, lai kopā strādājot celtu izglītības kvalitāti un pedagoģijas profesijas prestižu, pauž ministrs.

Pētījuma otrajā daļā ietverti konkrēti priekšlikumi vidusskolu tīkla attīstībai Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā. Pētījumā analizēta skolēnu mobilitātes problēma, pētīta ārvalstu pieredze skolēnu pārvadājumos, apkopotas skolēnu transporta izmaksas no attāla pagasta uz attīstības centru vairākās pašvaldībās. Tāpat izvērtēti prioritāri asfaltējamie ceļa posmi un sniegti priekšlikumi melnā seguma ceļu tīkla paplašināšanai.

Pētījumu “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” pēc IZM pasūtījuma no šā gada februāra līdz oktobrim veica karšu izdevniecība “Jāņa sēta”. Pētījuma mērķis ir izpētīt aktuālos demogrāfiskos, infrastruktūras nodrošinājuma un iedzīvotāju mobilitātes aspektus un, balstoties uz izpētes un analīzes rezultātā iegūtiem oriģināliem kvantitatīviem un kvalitatīviem datiem un ņemot vērā agrāk veiktu saistītu pētījumu rezultātus, izveidot vispārējās izglītības iestāžu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformu un izstrādāt optimālo vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla modeli.

Pētījuma ietvaros, sagatavoto priekšlikumu Ieviešanas sasniedzamais rezultāts ir neradīt papildus finanšu slogu nodokļu maksātājiem, samazināt izglītības kvalitātes atšķirības vispārējās izglītības iestādēs pilsētās un lauku teritorijās, tajā skaitā novēršot krasās atšķirības arī starp skolām vienas pilsētas ietvaros. Tiks radīti apstākļi finanšu līdzekļu ietaupījumam un iespējām palielināt pedagogu atalgojumu bez papildu sloga valsts budžetam.

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai: Skolu tīkla pētījuma gala ziņojuma prezentācija notiks trešdien, 25.oktobrī, plkst.12.00 IZM, Lielajā zālē.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.