Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

LOGO: co-funded by the Erasmus+

 

2016. gada 31. oktobrī noslēdzies Eiropas Komisijas līdzfinansēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenots projekts “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana”.
Projekta īstenošanas periods sākās 2015.gada pavasarī, turklāt visas projektā paredzētās aktivitātes notika 2016.gadā, tai skaitā divi semināri (1.aprīlī un 23.septembrī), kuros piedalījās augstāko izglītības iestāžu pārstāvji, kas nodarbojas ar iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanas jautājumiem, kā arī konference 21.oktobrī, kurā piedalījās arī darba devēji, studenti un citi interesenti.

Projekta ietvaros tika izstrādāti “Ieteikumi ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanā un atzīšanā (AFIPP)”, kas tiks iespiesti un izdalīti augstākās izglītības un citām iestādēm. Tāpat projekta ietvaros divu aktu grozījumu vietā tika izstrādāti sekojoši pieci normatīvo aktu grozījumi:

  • Likumprojekts “Grozījums Augstskolu likumā”;
  • Ministru Kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi””;
  • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi””;
  • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumos Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos””;
  • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” 7. pielikums “Diploma pielikums””.

Normatīvo aktu grozījumu stāšanās spēkā notiks saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto kārtību.

Pirmā semināra programma

Otrā semināra programma

Konferences programma

Ieteikumi ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanā un atzīšanā (.pdf)

Recommendations for the assessment and recognition of study outcomes achieved beyond formal education or in professional experience (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.