Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
Orientēšanās aktualitātēs
Stingrība un konsekvence
Viss iepriekš minētais

                                                             lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1                                                                               

Pasākums

Finansējums  EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu 

atlases

Apstiprinātie projekti

SAM 1.1.1.1.  

Praktiskās ievirzes  pētījumi

Kontaktpersona: 

Evija Zača

Tālr.67047775

E-pasts:

evija.zaca[at]izm.gov.lv

 

Kopējais 

76 512 873

 ERAF -

65 035 942

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 2015.g dec.

12.01.16 MK noteikumi NR34 

 

Atlase slēgta

 


SAM 1.1.1.2.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Kontaktpersona:

Antra Žilinska 

Tālr.67047897

E-pasts: antra.zilinska[at]izm.gov.lv

Kopējais

64 029 231

ERAF -54 424 846

Apstiprināti UK 30.04.16

19.01.16. MK noteikumi Nr.50

Vienas vienības izmaksu metodika

Atlase slēgta

15.08.2016. apstiprināts VIAA projekts

 Projekta “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošana

SAM 1.1.1.3.          

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:

Antra Žilinska 

Tālr.67047897

E-pasts: antra.zilinska[at]izm.gov.lv

 

 

Kopējais

34 000 000

ERAF -

28 900 000

Vērtēšanas kritērijus plānots izstrādāt  -2017.gada II.cet

 

MK noteikumu projektu plānots izsludināt VSS 2017.gada II.cet

2017.g IV cet.

SAM 1.1.1.4.            

P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana

Kontaktpersona: 

Evija Zača

Tālr.67047775

E-pasts:

evija.zaca[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

115 252 616 

 

 ERAF -

97 964 724

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK25.04.16

 16.08.16. MK noteikumi Nr.562

Jasper prezentācijas par CBA izstrādi 

2017.g I cet.

SAM 1.1.1.5.           

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās

Kontaktpersona:

Elīna Usāre

Tālr. 67047818

Epasts:

elina.usare[at]izm.gov.lv

Kopējais

32 552 786

ERAF -

27 669868

 

Iesniegti izskatīšanai UK 

 

MK not.projektu plānots izsludināt VSS 2017.g.I cet.

 

 

 

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.