Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam (IAP 2014.-2020. gadam) paredz dalību starptautiskajos pētījumos, kuriem jāseko izglītības politikas virsmērķim – kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Tam ir pakārtoti IAP 2014.-2020. gadam uzdevumi 3.1. rīcības virzienā „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide”, paredzot sniegt atbalstu izglītības kvalitātes un politikas pētījumiem, tajā skaitā, dalībai starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos. Pētījumu ietvaros iegūtie dati nepieciešami izglītības politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.

Latvija īsteno dalību OECD starptautiskajos izglītības salīdzinošajos pētījumos kopš 1998. gada. Vēsturiski šo sadarbību pamatā īstenoja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un tajā esošais Izglītības pētniecības institūts. Iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas periodā (2007.-2013. gadā) tika rasta iespēja nodrošināt Latvijas dalību trīs starptautisko izglītības pētījumu virzienos – OECD PISA, OECD TALIS un ASEM LLL Hub, no 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. oktobrim īstenojot Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” (1.2.2.3.2.). Tad tā īstenotājs bija Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Vairāk par projektu iespējams izlasīt šeit.

Jaunajā projektā, kas uzsākts šī gada 1. janvārī un noslēgsies 2019. gada 31. decembrī, tiek turpināta Latvijas dalība OECD PISA un OECD TALIS pētījumos, kā arī papildus nodrošināta iespēja līdzfinansēt Latvijas dalību arī OECD INES, OECD SDCH, IEA PIRLS un Augstākās izglītības pārvaldības pētījumā sadarbībā ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku (Pasaules banka).

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.