Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

 ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"
projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta

 

Projektu „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” (Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.1/089/IPIA/IUMEPLS/020) īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Vienošanās par projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu starp Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (Atbildīgā iestāde) un Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (Sadarbības iestāde) trīspusēji parakstīta un stājusies spēkā 2010.gada 2.septembrī.

Projekta īstenošanas ilgums ir 33 mēneši (bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam). Projekta kopējais finansējums ir 1 768 465,00 LVL. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām – 1 768 465,00 LVL.

Projekts paredz izstrādāt Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārtu, kas ietver esošās VPIS funkcionalitātes papildinājumus ar mērķi pilnveidot esošās Valsts izglītības satura centra informācijas sistēmas, kā arī jaunas funkcionalitātes un integrācijas ar citām sistēmām mehānismu izstrādi ar mērķi nodrošināt ērtu elektronisko vidi ar valsts pārbaudījumiem saistītās informācijas reģistrēšanai, apstrādei, izgūšanai un analīzei.

Projekta mērķi ir paaugstināt valsts pārbaudījumu vadības un izglītības stratēģiskās plānošanas efektivitāti, uzlabot izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un ātrumu, piedāvājot jaunus e-pakalpojumus, izstrādājot un ieviešot jaunu IT sistēmu – VPIS 2.kārtu.

Projektā ietverta programmatūras izstrāde un citas ar programmatūras ieviešanu un nodošanu ekspluatācijā saistītās darbības, tai skaitā arī priekšizpētes veikšana, lai novērstu iespējamos organizatoriskos un tehnoloģiskos riskus, ņemot vērā projekta lielo ietekmi uz izglītības nozari un sistēmas administratoru apmācība.

21.07.2008. MK noteikumi Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" [ārēja saite]

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.