Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada Jūniju

UZVĀRDS VĀRDS AMATS Kopā pa samaksas veidiem Kopā pa ieturējumu veidiem IZMAKSAI PIEZĪMES
Abizāre-Vagre Vēsma Vecākais referents     987.51 t.sk.atvaļinājuma nauda
Adamane Madara Vecākais juriskonsults     1234.94  t.sk.atvaļinājuma nauda
Anča Ilona Vecākais eksperts     1202.04  
Andžāne Agnese Eksperts     869.76  t.sk.atvaļinājuma nauda
Arāja Gunta Valsts sekretāra vietnieks      2193.80  
Arkle Olita Eksperts     722.51  
Auniņa-Naumova Ulrika Direktora vietnieks      2318.88  t.sk.atvaļinājuma nauda
Āboliņa Anita Vecākais eksperts     884.22 t.sk.atvaļinājuma nauda
Babiča Aļona Vecākais eksperts     966.21  
Bašķere Baiba Departamenta direktora     1630.31  t.sk.atvaļinājuma nauda
Biseniece Inguna Personāla vadības speciālists     895.91  
Bramane Liene Vecākais eksperts     5317.83 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Buceniece Līga Departamenta direktora vietnieks     1662.29  
Buligina Ilze Vecākais eksperts     1240.62  
Cērpe Vizma Nodaļas vadītājs     1636.87  
Cirmans Aigars Vecākais referents     884.11  t.sk.atvaļinājuma nauda
Dadzīte Velga Vecākais eksperts     1375.12  t.sk.atvaļinājuma nauda
Daņiļeviča Diāna Juriskonsults     1462.33  t.sk.atvaļinājuma nauda
Depkovska Anita Juriskonsults     1013.21  t.sk.atvaļinājuma nauda
Duhanovskis Eduards Vecākais eksperts     1574.46 t.sk.atvaļinājuma nauda
Eihenberga Brigita Vecākais referents     664.49  
Elksne Sandra nodaļas vadītājs     1103.63 t.sk.atvaļinājuma nauda
Feifere Santa Direktora vietnieks     1331.32  
Geižāns Andis Ministra biroja vadītājs     2238.38  
Gerge-Lubeja Sendija Juriskonsults     693.06  
Gorbunova Dzintra Vecākais referents     835.81  
Griķe Ieva Vecākais eksperts     1237.19  
Griķe Inga Direktora vietnieks     1744.79 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grīnbergs Nauris Vecākais referents     863.11  
Grosa Gita Vecākais referents     668.49  
Grundmane Kristīne Vecākais eksperts     1229.33  
Holste Ilze Vecākais referents     1052.51 t.sk.atvaļinājuma nauda
Iļķēna Zenta Vecākais eksperts     966.21  
Imanta Alla Eksperts     860.85  
Ivsiņa Daiga Eksperts     1194.27 t.sk.atvaļinājuma nauda
Īvāne Ineta Direktora vietnieks     1189.38 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jansone Dace Vecākais eksperts     1040.94 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jēkabsone Inga Direktora vietnieks     1841.23 t.sk.atvaļinājuma nauda
Johansone Modra Vecākais grāmatvedis     1114.55  
Jurkevičs Guntis Vecākais referents     959.32 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kalva Inese Vecākais eksperts     1062.57  
Kampāne Inguna Pakalpojumu vadītājs     1173.91  
Karolis Kaspars Vecākais eksperts     987.37  
Katvare Māra Vecākais eksperts     822.86  
Kārkliņa Ilze Vecākais eksperts     1189.08  
Kārkliņš Raimonds Departamenta direktors     1461.01  
Kiopa Agrita Valsts sekretāra vietnieks     1482.24 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kočergins Pāvels Juriskonsults     900.73  
Kondeļevska Vanda Vecākais eksperts     966.67  
Kosareva Marina Departamenta direktors     1461.01  
Kovaļevska Diāna Vecākais auditors     822.86  
Krastiņa Ilze Juriskonsults     1156.69  
Krēsliņa Valda Vecākais eksperts     1458.12  
Križanovska Irina Vecākais speciālists     822.86  
Krumberga Kristīne Vecākais referents     613.36  
Krūmiņš Rimants Juriskonsults     1127.36 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kučinska Aļina Personāla vadības speciālists     1036.97  
Kušķe Guntra Juriskonsults     1156.69  
Ķīse Inguna Juriskonsults     822.86  
Laipniece Diāna Direktora vietnieks      1624.62 t.sk.atvaļinājuma nauda
Langrāts Mārtiņš Ministra padomnieks     2184.33  
Larionova Žanete Grāmatvedis     799.43  
Laudere Marika Eksperts     668.49  
Leiškalne Anna Vecākais referents     383.67  
Lejiņa Līga Valsts sekretārs     1736.26  
Līksnīte Liena Eksperts     698.82  
Ločmele Egita Eksperts     863.11  
Lore Edgars Vecākais eksperts     1132.01 t.sk.atvaļinājuma nauda
Luksa Inta vadītāja vietnieks     1484.64 t.sk.atvaļinājuma nauda
Lūse Alise Vecākais eksperts     1603.57 t.sk.atvaļinājuma nauda
Martinsons Elmārs Direktora vietnieks     858.77  
Mastiņš Arvis Pakalpojumu vadītājs     763.60  
Mazure Nadežda Juriskonsults     934.72  
Mergupe-Kutraite Dzintra Vecākais referents     930.87  
Mičule Anda Direktora vietnieks      1182.56 t.sk.atvaļinājuma nauda
Muhina Jeļena Vecākais eksperts     966.21  
Musaeļana Irina Finanšu speciālists     1237.04 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mūrniece Kristīne Vecākais referents     385.40  
Neilande Iveta Personāla vadības speciālists     780.13 t.sk.atvaļinājuma nauda
Nežborte Evija Ministra palīgs     813.21  
Ozoliņa Santa Nozares padomnieks     3160.58  
Ozoliņš Sandis Direktora vietnieks     966.21  
Paiders Jānis Vecākais eksperts     1257.22  
Papule Evija Valsts sekretāra vietnieks      1574.04  
Pauliņa Ilze Vecākais referents     864.90  
Paune Inese Vecākais referents     675.91 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pavloviča Initra Vecākais eksperts     966.21  
Ramkoviča Svetlana Grāmatvedis     931.90 t.sk.atvaļinājuma nauda
Randohs Kaspars Eksperts     698.82  
Riba Aija Direktora vietnieks     1155.13  
Roze Santa Vecākais eksperts     955.74  
Rozenberga Inga Juriskonsults     788.25  
Rozenštoka Ilze Juriskonsults     1255.51  
Rozenštoka Mārīte Vecākais referents     905.15  
Rudene Zanda Eksperts     768.93  
Severs Edgars Valsts sekretāra vietnieks     1654.54  
Siliņa Ilze Vecākais referents     971.05 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sīka Ēriks Vecākais eksperts     841.80  
Sīka Lauma Nozares padomnieks      3889.98  
Sīle Ilze Direktora vietnieks     1250.82  
Stadgale Ineta Vecākais eksperts     1577.90  
Stepanova Iluta Vecākais referents     184.16  
Stepanovs Dmitrijs Vecākais eksperts     994.73  
Strode Inese Vecākais referents     864.90  
Strode Laura Iveta Eksperts     698.82  
Stūre Inese Vecākais eksperts     1292.26  
Sviklis Ainārs Ministra padomnieks     1273.75  
Šmīdlere Santa Valsts sekretāra vietnieks     1574.04  
Torims Toms Ministra padomnieks     344.57  
Treimane Laura Nozares padomnieks     1806.86  
Treimane Sanita Vecākais referents     654.69  
Trokša Alise Vecākais eksperts     1006.46  
Upeniece Maija Vecākais referents     680.12 t.sk.atvaļinājuma nauda
Upīte Linda Juriskonsults     984.68  
Usāre Elīna Vecākais referents     984.68  
Vahere-Abražune Anita Direktora vietnieks      1820.57 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vaišle Andžela Vecākais eksperts     1609.15  
Vanaga Sanita Vecākais referents     597.22 t.sk.atvaļinājuma nauda
Veidemanis Artūrs Direktora vietnieks     1416.20 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vēvere Elīna Vecākais referents     1139.53  
Vikšere Laura Eksperts     685.02  
Vilde-Jurisone Līga Vecākais eksperts     1081.32 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vīka Evi Eksperts     863.11  
Zača Evija Eksperts     1168.09 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zemberga Lelde Eksperts     698.82  
Ziediņa Agra Vecākais referents     668.49  
Zvirbule Maija Vecākais eksperts     1156.69  
Zvirbule Signe Vecākais referents     438.25  
Žilinska Antra Vecākais eksperts     1358.12  

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.