Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada Oktobrī

Apr. kopsav. (pēc dok. dat.) no 01.10.2017. līdz 31.10.2017.

UZVĀRDS

VĀRDS

AMATS

 

IZMAKSAI

PIEZĪMES

Abizāre - Vagre

Vēsma

Vecākais referents

 

822.86

 

Adamane

Madara

Vecākais juriskonsults

 

1308.82

t.sk.atvaļinājuma nauda

Afanasjeva

Lidija

Galvenais grāmatvedis

 

1253.51

t.sk.atvaļinājuma nauda

Anča

Ilona

Vecākais eksperts

 

1291.28

t.sk.atvaļinājuma nauda

Andžāne

Agnese

Eksperts

 

826.96

t.sk.atvaļinājuma nauda

Arāja

Gunta

Valsts sekretāra vietnieks

 

2238.38

 

Arkle

Olita

Eksperts

 

682.48

 

Auniņa

Ulrika

Direktora vietnieks

 

1701.43

t.sk.atvaļinājuma nauda

Āboliņa

Anita

Vecākais eksperts

 

885.49

t.sk.atvaļinājuma nauda

Babiča

Aļona

Vecākais eksperts

 

974.86

 

Bašķere

Baiba

Departamenta direktora vietnieks

 

1368.74

t.sk.atvaļinājuma nauda

Biseniece

Inguna

Personāla vadības speciālists

 

885.42

 

Bole

Evelina

Vecākais eksperts

 

541.68

 

Buceniece

Līga

Departamenta direktora vietnieks

 

1187.53

 

Buligina

Ilze

Vecākais eksperts

 

979.71

 

Cērpe

Vizma

Nodaļas vadītājs

 

1384.19

t.sk.atvaļinājuma nauda

Cirmans

Aigars

Vecākais referents

 

1111.76

t.sk.atvaļinājuma nauda

Čakire

Santa

Eksperts

 

379.26

t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu

Čikute

Evita

Vecākais eksperts

 

1196.94

 

Dadzīte

Velga

Vecākais eksperts

 

1257.32

t.sk.atvaļinājuma nauda

Daņiļeviča

Diāna

Juriskonsults

 

1285.32

t.sk.atvaļinājuma nauda

Depkovska

Anita

Juriskonsults

 

1199.98

 

Duhanovskis

Eduards

Vecākais eksperts

 

2365.17

t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu

Eihenberga

Brigita

Vecākais referents

 

920.32

t.sk.atvaļinājuma nauda

Ernstsone

Vineta

Direktora vietnieks

 

1148.83

t.sk.atvaļinājuma nauda

Feifere

Santa

Direktora vietnieks

 

1849.11

t.sk.atvaļinājuma nauda

Garšva

Dāvids

Vecākais referents

 

799.43

 

Geižāns

Andis

Ministra biroja vadītājs

 

2238.38

 

Gorbunova

Dzintra

Vecākais referents

 

864.90

 

Griķe

Ieva

Vecākais eksperts

 

1046.71

 

Griķe

Inga

Direktora vietnieks

 

1745.63

 

Grīnbergs

Nauris

Vecākais eksperts

 

1196.94

 

Grosa

Gita

Vecākais referents

 

1019.65

 

Grundmane

Kristīne

Vecākais eksperts

 

1466.66

 

Ikere

Māra

Finanšu speciālists

 

775.98

 

Iļķēna

Zenta

Vecākais eksperts

 

966.21

 

Imanta

Alla

Eksperts

 

885.40

 

Ivsiņa

Daiga

Eksperts

 

698.82

 

Īvāne

Ineta

Direktora vietnieks

 

1189.08

 

Jansone

Dace

Vecākais eksperts

 

1602.94

 

Jēkabsone

Inga

Direktora vietniek

 

1716.35

 

Johansone

Modra

Vecākais grāmatvedis

 

1133.66

 

Jurkevičs

Guntis

Vecākais referents

 

690.11

 

Kalva

Inese

Vecākais eksperts

 

855.92

 

Kampāne

Inguna

Direktora vietnieks

 

1426.27

t.sk.atvaļinājuma nauda

Karolis

Kaspars

Vecākais eksperts

 

1396.79

t.sk.atvaļinājuma nauda

Katvare

Māra

Vecākais eksperts

 

1097.98

t.sk.atvaļinājuma nauda

Kārkliņš

Raimonds

Departamenta direktors

 

2035.30

t.sk.atvaļinājuma nauda

Kiopa

Agrita

Valsts sekretāra vietnieks

 

2354.38

 

Kočergins

Pāvels

Juriskonsults

 

1255.51

 

Kondeļevska

Vanda

Vecākais eksperts

 

483.33

 

Kosareva

Marina

Departamenta direktors

 

2039.90

 

Kovaļevska

Diāna

Vecākais auditors

 

1006.74

 

Krastiņa

Ilze

Juriskonsults

 

1156.69

 

Krēsliņa

Valda

Vecākais eksperts

 

1458.12

 

Križanovska

Irina

Vecākais speciālists

 

995.70

 

Krumberga

Kristīne

Eksperts

 

904.32

 

Krūmiņš

Rimants

Juriskonsults

 

1393.02

 

Kučinska

Aļina

Personāla vadības speciālists

 

708.74

 

Kukuļinska

Inese

Juriskonsults

 

712.54

 

Kušķe

Guntra

Juriskonsults

 

1156.69

 

Ķīse

Inguna

Juriskonsults

 

822.86

 

Laipniece

Diāna

Direktora vietnieks

 

1731.83

 

Langrāts

Mārtiņš

Ministra padomnieks

 

2184.33

 

Larionova

Žanete

Grāmatvedis

 

930.37

 

Laudere

Marika

Eksperts

 

864.90

 

Leiškalne

Anna

Vecākais referents

 

842.28

 

Lejiņa

Līga

Valsts sekretārs

 

2409.15

 

Līksnīte

Liena

Eksperts

 

698.82

 

Lore

Edgars

Vecākais eksperts

 

1326.30

t.sk.atvaļinājuma nauda

Martinsons

Elmārs

Direktora vietnieks

 

694.82

 

Mastiņš

Arvis

Pakalpojumu vadītājs

 

769.98

t.sk.atvaļinājuma nauda

Mazure

Nadežda

Juriskonsults

 

1337.52

 

Mergupe-Kutraite

Dzintra

Vecākais referents

 

1010.87

 

Mičule

Anda

Direktora vietnieks

 

1073.79

 

Migals

Atis

Vecākais referents

 

589.24

 

Muhina

Jeļena

Vecākais eksperts

 

1329.85

t.sk.atvaļinājuma nauda

Mūrniece

Kristīne

Vecākais referents

 

1809.96

t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu

Neilande

Iveta

Personāla vadības speciālists

 

782.15

t.sk.atvaļinājuma nauda

Nežborte

Evija

Ministra palīgs

 

1108.59

 

Ozoliņa

Santa

Nozares padomnieks

 

3160.58

t.sk.pabalsts atašejam

Paiders

Jānis

Vecākais eksperts

 

1498.19

t.sk.atvaļinājuma nauda

Papule

Evija

Valsts sekretāra vietnieks

 

2056.29

t.sk.atvaļinājuma nauda

Pauliņa

Ilze

Eksperts

 

838.93

t.sk.atvaļinājuma nauda

Paune

Inese

Vecākais referents

 

668.49

 

Pavloviča

Initra

Vecākais eksperts

 

1537.65

 

Pūķe

Alla

Vecākais referents

 

711.99

t.sk.atvaļinājuma nauda

Ramkoviča

Svetlana

Grāmatvedis

 

799.43

 

Randohs

Kaspars

Eksperts

 

893.12

t.sk.atvaļinājuma nauda

Riba

Aija

Direktora vietnieks

 

1489.34

 

Rimša

Kristīne

Vadītāja vietnieks

 

1251.93

 

Roze

Santa

Vecākais eksperts

 

1061.46

 

Rozenberga

Inga

Juriskonsults

 

1065.58

 

Rozenštoka

Ilze

Juriskonsults

 

1255.51

 

Rozenštoka

Mārīte

Vecākais referents

 

896.22

t.sk.atvaļinājuma nauda

Rudene

Zanda

Eksperts

 

863.11

 

Severs

Edgars

Valsts sekretāra vietnieks

 

1774.37

t.sk.atvaļinājuma nauda

Siliņa

Ilze

Vecākais referents

 

774.21

 

Sīka

Ēriks

Vecākais eksperts

 

837.73

 

Sīka

Lauma

Nozares padomnieks

 

3889.98

t.sk.pabalsts atašejam

Sīle

Ilze

Direktora vietnieks

 

1745.63

 

Spriņķe

Aija

Vecākais referents

 

772.29

 

Stadgale

Ineta

Vecākais eksperts

 

970.54

t.sk.atvaļinājuma nauda

Stepanovs

Dmitrijs

Vecākais eksperts

 

1816.04

 

Strode

Laura Iveta

Eksperts

 

721.96

t.sk.atvaļinājuma nauda

Stūre

Inese

Vecākais eksperts

 

1344.29

t.sk.atvaļinājuma nauda

Sviklis

Ainārs

Ministra padomnieks

 

1053.18

 

Šmīdlere

Santa

Valsts sekretāra vietnieks

 

1574.04

 

Šusta

Inta

Departamenta direktora vietnieks

 

1156.57

 

Švirksta

Inta

Vecākais eksperts

 

1031.85

 

Torims

Toms

Ministra padomnieks

 

344.57

 

Treimane

Laura

Nozares padomnieks

 

3925.71

t.sk.pabalsts atašejam

Treimane

Sanita

Vecākais referents

 

689.34

t.sk.atvaļinājuma nauda

Trokša

Alise

Vecākais eksperts

 

1279.19

t.sk.atvaļinājuma nauda

Upeniece

Maija

Vecākais referents

 

760.93

t.sk.atvaļinājuma nauda

Upīte

Linda

Juriskonsults

 

1227.39

 

Usāre

Elīna

Vecākais referents

 

788.32

 

Vahere-Abražune

Anita

Direktora vietnieks

 

1216.22

 

Vaišle

Andžela

Vecākais eksperts

 

1079.04

 

Veidemanis

Artūrs

Direktora vietnieks

 

2208.06

 

Vikšere

Laura

Eksperts

 

685.02

 

Vilde-Jurisone

Līga

Vecākais eksperts

 

1347.17

 

Vīka

Evi

Eksperts

 

863.11

 

Zemberga

Lelde

Eksperts

 

736.18

t.sk.atvaļinājuma nauda

Ziediņa

Agra

Vecākais referents

 

781.43

t.sk.atvaļinājuma nauda

Zvirbule

Maija

Vecākais eksperts

 

1217.86

t.sk.atvaļinājuma nauda

Zvirbule

Signe

Vecākais referents

 

110.33

par 4 nostrādātām dienām

Žilinska

Antra

Vecākais eksperts

 

994.04

t.sk.atvaļinājuma nauda

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.