Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada Jūlijā

Apr. kops.(pēc apr. dat.)no 01.07.2017. līdz 31.07.2017. .
UZVĀRDS VĀRDS AMATS Kopā pa ieturējumu veidiem IZMAKSAI PIEZĪMES
Abizāre - Vagre Vēsma Vecākais referents   728.05 t.sk.atvaļinājuma nauda
Adamane Madara Vecākais juriskonsults   966.21 t.sk.atvaļinājuma nauda
Anča Ilona Vecākais eksperts   1625.65 t.sk.atvaļinājuma nauda
Andžāne Agnese Eksperts   846.89 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arāja Gunta Valsts sekretāra vietnieks   2664.96 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arkle Olita Eksperts   695.58 t.sk.atvaļinājuma nauda
Auniņa Ulrika Direktora vietnieks    1292.92 t.sk.atvaļinājuma nauda
Āboliņa Anita Vecākais eksperts   42.19  
Babiča Aļona Vecākais eksperts   1331.51 t.sk.atvaļinājuma nauda
Bašķere Baiba Departamenta direktora    1497.07 t.sk.atvaļinājuma nauda
Biseniece Inguna Personāla vadības speciālists   930.37  
Bole Evelina Vecākais eksperts   642.57 t.sk.atvaļinājuma nauda
Buceniece Līga Departamenta direktora vietnieks   2012.92 t.sk.atvaļinājuma nauda
Buligina Ilze Vecākais eksperts   1286.57 t.sk.atvaļinājuma nauda
Cērpe Vizma Nodaļas vadītājs   1334.90  
Cirmans Aigars Vecākais referents   491.43 t.sk.atvaļinājuma nauda
Čakire Santa Eksperts   698.82  
Dadzīte Velga Vecākais eksperts   1042.89 t.sk.atvaļinājuma nauda
Daņiļeviča Diāna Juriskonsults   1128.35 t.sk.atvaļinājuma nauda
Depkovska Anita Juriskonsults   966.21  
Duhanovskis Eduards Vecākais eksperts   1537.65  
Eihenberga Brigita Vecākais referents   692.97  
Elksne Sandra nodaļas vadītājs   1006.55 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ernstsone Vineta Direktora vietnieks   1258.29  
Feifere Santa Direktora vietnieks   1014.81  
Garšva Dāvids Vecākais referents   674.01  
Geižāns Andis Ministra biroja vadītājs   2238.38  
Gerge-Lubeja Sendija Juriskonsults   583.59 t.sk.atvaļinājuma nauda
Griķe Ieva Vecākais eksperts   1185.53 t.sk.atvaļinājuma nauda
Griķe Inga Direktora vietnieks   1620.13 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grīnbergs Nauris Vecākais eksperts   1190.59 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grosa Gita Vecākais referents   367.87 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grundmane Kristīne Vecākais eksperts   1237.22 t.sk.atvaļinājuma nauda
Iļķēna Zenta Vecākais eksperts   966.21  
Imanta Alla Eksperts   3.31  
Ivsiņa Daiga Eksperts   936.44 t.sk.atvaļinājuma nauda
Īvāne Ineta Direktora vietnieks   1285.30 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jansone Dace Vecākais eksperts   1375.84  
Jēkabsone Inga Direktora vietnieks    1375.84  
Johansone Modra Vecākais grāmatvedis   1320.37 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jurkevičs Guntis Vecākais referents   362.36  
Kalva Inese Vecākais eksperts   1209.58 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kampāne Inguna Direktora vietnieks   1916.65 t.sk.atvaļinājuma nauda
Karolis Kaspars Vecākais eksperts   966.21  
Katvare Māra Vecākais eksperts   1214.87 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kārkliņa Ilze Vecākais eksperts   1197.55 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kārkliņš Raimonds Departamenta direktors   1641.48 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kiopa Agrita Valsts sekretāra vietnieks   2459.40 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kočergins Pāvels Juriskonsults   428.59 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kondeļevska Vanda Vecākais eksperts   883.31 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kosareva Marina Departamenta direktors   1578.79 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kovaļevska Diāna Vecākais auditors   430.47 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krastiņa Ilze Juriskonsults   1628.12 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krēsliņa Valda Vecākais eksperts   1277.25 t.sk.atvaļinājuma nauda
Križanovska Irina Vecākais speciālists   1007.79  
Krumberga Kristīne Vecākais referents   945.41 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krūmiņš Rimants Juriskonsults   1282.54  
Kučinska Aļina Personāla vadības speciālists   843.25 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kušķe Guntra Juriskonsults   2089.05 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ķīse Inguna Juriskonsults   866.01 t.sk.atvaļinājuma nauda
Laipniece Diāna Direktora vietnieks   954.28 t.sk.atvaļinājuma nauda
Langrāts Mārtiņš Ministra padomnieks   2988.99 t.sk.atvaļinājuma nauda
Larionova Žanete Grāmatvedis   815.15 t.sk.atvaļinājuma nauda
Laudere Marika Eksperts   349.61 t.sk.atvaļinājuma nauda
Leiškalne Anna Vecākais referents   613.36  
Lejiņa Līga Valsts sekretārs   907.31 t.sk.atvaļinājuma nauda
Līksnīte Liena Eksperts   875.18  
Ločmele Egita Eksperts   1232.71 t.sk.atvaļinājuma nauda
Lore Edgars Vecākais eksperts   968.85 t.sk.atvaļinājuma nauda
Luksa Inta vadītāja vietnieks   369.62 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Martinsons Elmārs Direktora vietnieks   1002.33 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mastiņš Arvis Pakalpojumu vadītājs   763.60  
Mazure Nadežda Juriskonsults   47.98 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mergupe-Kutraite Dzintra Vecākais referents   970.48 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mičule Anda Direktora vietnieks    475.57 t.sk.atvaļinājuma nauda
Muhina Jeļena Vecākais eksperts   966.21 t.sk.atvaļinājuma nauda
Neilande Iveta Personāla vadības speciālists   1121.28 t.sk.atvaļinājuma nauda
Nežborte Evija Ministra palīgs   1067.48 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ozoliņa Santa Nozares padomnieks   3660.66 t.sk.pabalsts atašejam un atvaļinājuma nauda
Paiders Jānis Vecākais eksperts   2081.89 t.sk.atvaļinājuma nauda
Papāns Dainis Juriskonsults   1207.37 t.sk.atvaļinājuma nauda
Papule Evija Valsts sekretāra vietnieks    2948.87 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pauliņa Ilze Eksperts   899.41 t.sk.atvaļinājuma nauda
Paune Inese Vecākais referents   1279.19 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pavloviča Initra Vecākais eksperts   1553.43 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pūķe Alla Vecākais referents   708.74  
Ramkoviča Svetlana Grāmatvedis   669.75 t.sk.atvaļinājuma nauda
Randohs Kaspars Eksperts   839.29 t.sk.atvaļinājuma nauda
Riba Aija Direktora vietnieks   1274.55 t.sk.atvaļinājuma nauda
Roze Santa Vecākais eksperts   1032.90 t.sk.atvaļinājuma nauda
Rozenberga Inga Juriskonsults   834.42  
Rozenštoka Ilze Juriskonsults   922.78 t.sk.atvaļinājuma nauda
Rozenštoka Mārīte Vecākais referents   260.60 t.sk.atvaļinājuma nauda
Rudene Zanda Eksperts   863.23 t.sk.atvaļinājuma nauda
Severs Edgars Valsts sekretāra vietnieks   1715.89 t.sk.atvaļinājuma nauda
Siliņa Ilze Vecākais referents   715.93 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sīka Ēriks Vecākais eksperts   38.82 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sīka Lauma Nozares padomnieks   3889.98 t.sk.pabalsts atašejam
Sīle Ilze Direktora vietnieks   1250.82  
Stadgale Ineta Vecākais eksperts   1012.41 t.sk.atvaļinājuma nauda
Stepanovs Dmitrijs Vecākais eksperts   1024.16 t.sk.atvaļinājuma nauda
Strode Laura Iveta Eksperts   930.42  
Stūre Inese Vecākais eksperts   1547.20 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sviklis Ainārs Ministra padomnieks   1135.83 t.sk.atvaļinājuma nauda
Šmīdlere Santa Valsts sekretāra vietnieks    2350.45 t.sk.atvaļinājuma nauda
Šusta Inta Departamenta direktora vietnieks   1148.83  
Torims Toms Ministra padomnieks   344.57  
Treimane Laura Nozares padomnieks   4350.51 t.sk.pabalsts atašejam un atvaļinājuma nauda
Treimane Sanita Vecākais referents   666.50 t.sk.atvaļinājuma nauda
Trokša Alise Vecākais eksperts   1078.64 t.sk.atvaļinājuma nauda
Upeniece Maija Vecākais referents   817.29 t.sk.atvaļinājuma nauda
Upīte Linda Juriskonsults   280.95 t.sk.atvaļinājuma nauda
Usāre Elīna Vecākais referents   930.73  
Vahere-Abražune Anita Direktora vietnieks   1831.33 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vaišle Andžela Vecākais eksperts   1442.75 t.sk.atvaļinājuma nauda
Veidemanis Artūrs Direktora vietnieks   1725.89 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vikšere Laura Eksperts   634.03  
Vilde-Jurisone Līga Vecākais eksperts   1456.30 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vīka Evi Eksperts   449.94 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zeltiņa Kristīne Vecākais konsultants   1422.60 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zemberga Lelde Eksperts   1462.78 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ziediņa Agra Vecākais referents   797.50 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zvirbule Maija Vecākais eksperts   1465.70 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zvirbule Signe Vecākais referents   260.06 t.sk.atvaļinājuma nauda
Žilinska Antra Vecākais eksperts   462.66 t.sk.atvaļinājuma nauda

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.