Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

17122015 DBT 678x528Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē.

Kādas iespējas sniedz darba vidē balstītas mācības?
• Jau pirmajā kursā iespēja iepazīt darbu uzņēmumā;
• Apgūt prasmes un jaunākās tehnoloģijas pie nozares profesionāļiem;
• Sākt pelnīt jau mācību laikā;
• Veiksmīgi atrast savu darba vietu pēc skolas beigšanas;
• Ātrāk kļūt patstāvīgam un pašam veidot savu dzīvi

Darba vidē balstītu mācību īstenošanai profesionālās izglītības iestāde, audzēknis (vai viens no vecākiem, ja jaunietis vēl nav pilngadīgs) un uzņēmums slēdz trīspusējo līgumu.

Izglītības iestāde sadarbībā ar uzņēmumu katram audzēknim izstrādā individuālu mācību plānu.

 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS ATTĪSTĀS

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu, turpmāko septiņu gadu laikā darba vidē balstītās mācībās plānots investēt gandrīz 22 milj. eiro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 18,7 milj. un valsts budžeta līdzfinansējums – 3,3 milj. eiro).

Tiek prognozēts, ka projekta noslēgumā darba vidē balstītās mācībās būs iesaistīti 3 150 audzēkņi, bet praktiskajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos būs piedalījušies 11 025 audzēkņi. Projektu īstenos Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.
Vairāk informācijas: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Normatīvie akti, kas regulē darba vidē balstītas mācības

Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas

12.05.2017. grozījumi Nr.11 IZM 11.10.2012. iekšējos noteikumos Nr.22 “Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība”


AKTUALITĀTES

Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks!

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.