Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi 2018.gadā

(valsts budžeta finansējums)

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Kontaktpersona

“Mobilās tehnoloģijas izglītībā”

Rīgas tehniskā universitāte

Atis Kapenieks, 27894154,

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pieteikšanās: www.mii.lv

“Pedagogs karjeras konsultants”(individuālās konsultēšanas kompetenču apguvei)

Daugavpils universitāte

Inese Valtere, tālrunis: 26118552,          e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

“Dabaszinību satura skolotājs”, “Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs” un “Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs”

Latvijas universitāte

Jāzeps Logins, tālrunis:

67033902, 29456579,

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

“Datorika”

Liepājas universitāte

Līga Apenīte, tālrunis: 20234301,       e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

“Pedagoģiskās darbības pamati”

Daugavpils universitāte

Inese Valtere, tālrunis: 26118552,         e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

“Sabiedrība un cilvēka drošība-saturs un didaktika”

Daugavpils universitāte

Inese Valtere, tālrunis: 26118552,        e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

“Speciālās izglītības saturs un didaktika”

Latvijas universitāte

Rita Ābele, tālrunis: 67034825, e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

* Bez rezultātiem ir noslēdzies iepirkums programmās

-“Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs”

-“Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā”.

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Kontaktpersona

Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis 25448019, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis 25448019, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīga mācību procesa pilnveidei

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA

Marija Vilne, tālrunis 67505090, 20457455, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Jēdzieniskās izpratnes un informācijpratības pilnveidošana STEM priekšmetos vidējās izglītības posmā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis 25448019, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vērtību dimensijas kompetenču pieejas īstenošana un audzināšanas darbā

Biedrība “Izglītības attīstības centrs”,

Iveta Vērse, tālrunis 67503730, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pilsoniskās izglītības dimensijā kompetenču pieejas izmantošanā mācību un audzināšanas darbā

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Iveta Dziedātāja, Iveta Ozola tālrunis 29179865, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri strādā ar skolēniem

ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiem

Rīgas plānošanas reģions

N.p.k.

Kursu nosaukums

Datums*

Norises vieta

Īstenotājs/Kontaktpersona

1.

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (8 stundas)

11.10.2018.

22.10.2018.

24.10.2018.

26.10.2018.

Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs

Ieviņa Vanaga

t 67848037, t. 67505089

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2.

Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (8 stundas)

12.09.2018.

26.09.2018.

10.10.2018.

Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs

Ieviņa Vanaga,

t 67848037, t. 67505089

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

3.

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana sākumskolas vecuma bērniem   (8 stundas)

26.09.2018.

09.10.2018.

17.10.2018.

23.10.2018.

01.11.2018.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs

Gunta Maslovska

t. 67277707,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

4.

Pedagoģiskās procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

27.09.2018.

10.10.2018.

16.10.2018.

24.10.2018.

06.11.2018.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs

Gunta Maslovska

t. 67277707,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

5.

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk.asistīvās, un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (16 stundas)

1.grupa-14.09.-15.09.2018.

2.grupa- 28.09.-29.09.2018.

3.grupa- 12.10.-13.10.2018.

4.grupa-02.11.-03.11.2018.

5.grupa-23.11.-24.11.2018.

Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs

Ligita Ģeida

t. 67532022

6.

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam. (8 stundas)

1.grupa-07,.09./14.09.2018.

2.grupa- 21.09./28.09.2018.

3.grupa- 05.10./12.10.2018.

4.grupa-19.11./26.11.2018.

5.grupa-02.11./9.11.2018.

Rīgas 1.speciālās internātpamatskola – attīstības centrs

Vineta Cibiņa

t.67181339, 28379719

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vineta.cibina@ inbox.lv

7.

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (8 stundas)

1.grupa-07,.09./14.09.2018.

2.grupa- 21.09./28.09.2018.

3.grupa- 05.10./12.10.2018.

4.grupa-19.11./26.11.2018.

5.grupa-02.11./9.11.2018.

Rīgas 1.speciālās internātpamatskola – attīstības centrs

Vineta Cibiņa

t.67181339, 28379719

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , vineta.cibina@ inbox.lv

 *laika plānojumā iespējamas izmaiņas

 Zemgales plānošanas reģions

N.p.k

Kursu nosaukums

Datums*

Norises vieta

Īstenotājs/Kontaktpersona

1.

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā novērtēšana sākumskolas vecuma bērniem   (8 stundas)

14.09.2018.

21.09.2018.

28.09.2018.

05.10.2018.

19.10.2018.

Kokneses internātpamatskola-attīstības centrs

Inese Svence

t.29687125

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2.

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana (individualizēta mācību procesa elementi, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, izglītojamā snieguma progresa izvērtējums) izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem; smagiem garīgās attīstības traucējumiem; garīgās veselības traucējumiem (8 stundas)

23.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

23.11.2018.

Kokneses internātpamatskola-attīstības centrs

Inese Svence

t.29687125

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

3.

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (8 stundas)

PII pedagogiem 23.08.2018.

23.10.2018.

Sākumskolu pedagogiem 24.08.2018.

04.10.2018.

05.10.2018

Jelgavas 1.internāppamatskola-attīstības centrs

Ligita Gutnika, t.23274810

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

4.

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (8 stundas)

21.09.2018.

28.09.2018.

22.10.2018.

24.10.2018.

23.11.2018.

Jelgavas 1.internāppamatskola-attīstības centrs

Ligita Gutnika, t.23274810

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

*laika plānojumā iespējamas izmaiņas

Kurzemes plānošanas reģions

N.p.k.

Kursu nosaukums

Datums*

Norises vieta

Īstenotājs/Kontaktpersona

1.

Pedagoģiskā atbalsta (t.sk. pedagoģiski psiholoģiskā izvērtēšana) sistēma izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām sākumskolā           (8 stundas)

16.08.2018.

20.08.2018.

21.08.2018.

23.10.2018.

26.10.2018.

Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

Līga Kuršinska t.26226595

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2.

IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem             (8 stundas)

16.08.2018.

21.08.2018.

28.08.2018.

23.10.2018.

26.10.2018.

Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

Līga Kuršinska t.26226595

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

*laika plānojumā iespējamas izmaiņas

Vidzemes plānošanas reģions

N.p.k.

Kursu nosaukums

Datums*

Norises vieta

Īstenotājs/Kontaktpersona

1.

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadiem (8 stundas)

23.10.2018.

25.10.2018.

06.11.2018.

12.11.2018.

27.11.2018.

Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs

Sarmīte Verpele

t.64125233 t.28447281

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2.

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem (8 stundas)

17.09.2018.

25.09.2018.

01.10.2018.

09.10.2018.

15.10.2018.

Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs

Sarmīte Verpele

t.64125233 t.28447281

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

3.

Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija vispārējās izglītības iestādēs (8 stundas)

30.08.2018.

31.08.2018.

07.09.2018.

28.09.2018.

19.10.2018.

Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs

Daina Liepiņa t.29125852

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

4.

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (t.sk. kohleārajiem implantiem)           (8 stundas)

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018

Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs

Daina Liepiņa t.29125852

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

*laika plānojumā iespējamas izmaiņas

Latgales plānošanas reģions

N.p.k

Kursu nosaukums

Datums*

Norises vieta

Īstenotājs/Kontaktpersona

1.

Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās (t.s. runas attīstības un vārdu krājuma veidošana), emocionālās (t.s. iztēles), sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (prevencija, praktiskās metodes, darba organizācijas formas)

20.10.2018.

22.10.2018.

23.10.2018.

02.11.2018.

03.11.2018.

Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības cents

Marika Raičonoka, tālr.: 26535430, 65442776

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2.

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskola) un kombinētiem attīstības traucējumiem (8 stundas)

24.10.2018.

25.10.2018.

26.10.2018.

27.10.2018.

28.10.2018.

Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības cents

Marika Raičonoka, tālr.: 26535430, 65442776

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

3.

4-6 gadu vecuma bērnu intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskais izvērtējums, starpinstitucionālās sadarbības veicināšana, individuālās izglītības programmas plānošana un realizēšana, bērnu attīstības korekcija pirmsskolas izglītības iestādē (8 stundas)

27.08.2018.

28.08.2018.

28.09.2018.

22.10.2018.

Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs

t.26518903 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

4.

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem (8 stundas)

20.08.2018.

21.08.2018.

22.08.2018.

27.09.2018.

23.10.2018.

24.10.2018.

Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs

t.26518903 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

*laika plānojumā iespējamas izmaiņas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. gada līdz 2020. gadam īsteno valsts vienoto komunikācijas un mācību aktivitāšu programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Kontaktpersona

“Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”

(bezmaksas kursu mērķis: palielināt sabiedrības interesi un attīstīt prasmes valsts un pašvaldību e-risinājumu izmantošanā, kas ietver zināšanas par elektroniskiem pakalpojumiem (e-pakalpojumi), IKT platformām, e-rīkiem un drošības jautājumiem. (8 stundas)

Vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogi: sociālo zinību, informātikas skolotāji, klašu audzinātāji, skolu bibliotekāri, direktori, direktoru vietnieki un karjeras konsultanti.

Baltijas Datoru akadēmija,

2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”

Elīna Plāne,

t. 28729288

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

(Vairāk par programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” var uzzināt tīmekļa vietnē mana.latvija.lv )

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.