Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra noteikumi Nr.29 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba (.pdf)

Lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot.  Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi par to, vai saskaņo vai nesaskaņo pašvaldības lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu.

 

Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju 2014.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k.

Reorganizētā izglītības iestāde

Dibinātājs

Reorganizēta (datums)

Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)

1.

Zaļenieku pamatskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas reorganizācija, tās apvienojot

Jelgavas novada pašvaldība

01.09.2014.

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

2.

Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās vidusskolasreorganizācija, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās izglītības iestādi

Ilūkstes novada pašvaldība

07.02.2014.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

3.

Bukaišu pamatskolas un Augstkalnes vidusskolasreorganizācija, tās apvienojot

Tērvetes novada pašvaldība

01.08.2014.

Augstkalnes vidusskola

4.

Tērvetes pamatskolas un Annas Brigaderes pamatskolasreorganizācija, tās apvienojot

Tērvetes novada pašvaldība

01.08.2014.

Annas Brigaderes pamatskola

5.

Skaistas pamatskola

Krāslavas novada pašvaldība

01.08.2014.

Skaistas sākumskola

6.

Lejasstrazdu pamatskola

Dobeles novada pašvaldība

31.08.2014.

Lejasstrazdu sākumskola             

7.

Naudītes pamatskola

Dobeles novada pašvaldība

31.08.2014.

Naudītes pirmsskolas izglītības iestāde "Naudīte"

8.

Krimūnu pamatskola

Dobeles novada pašvaldība

31.08.2014.

Krimūnu sākumskola

9.

Maltas 1.vidusskola un Maltas 2.vidusskola

Rēzeknes novada pašvaldība

28.08.2014.

Maltas vidusskola

10.

Dzērbenes vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas reorganizācija, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās izglītības iestādi

Vecpiebalgas novada pašvaldība

25.08.2014.

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

11.

Puikules pamatskola

Alojas novada pašvaldība

01.09.2014.

Alojas Ausekļa vidusskola

12.

Jaunmārupes sākumskola

Mārupes novada pašvaldība

03.07.2014.

Jaunmārupes pamatskola

13.

Balvu amatniecības vidusskola un Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs

Balvu novada pašvaldība

31.07.2014.

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

14.

Turaidas pamatskola

Krimuldas novada pašvaldība

30.06.2014.

Krimuldas vidusskola

15.

Viļķenes pirmsskolas izglītības iestāde

Limbažu novada pašvaldība

01.03.2015.

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola ar struktūrvienību

Dibinātāju vēstuļu un IZM saskaņojumu datumi (.pdf)


Izglītības iestādes, kuru slēgšanu 2014.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Dibinātājs

Likvidēta

Datums

1.

Jelgavas 1.pamatskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

01.07.2014.

2.

Silajāņu pamatskola

Riebiņu novada pašvaldība

31.08.2014.

3.

Kupravas pamatskola

Viļakas novada pašvaldība

31.07.2014.

4.

Mežvidu pamatskola

Viļakas novada pašvaldība

31.07.2014.

Dibinātāju vēstuļu un IZM saskaņojumu datumi (.pdf)

 

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2014.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija 

Nr. p.k.

Dibinātā izglītības iestāde

Dibinātājs

1.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kurzeme"

Rīgas pilsētas pašvaldība

2.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"

Brocēnu novada pašvaldība

3.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Burtiņš"

Burtnieku novada pašvaldība

4.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši"

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Dibinātāju vēstuļu un IZM saskaņojumu datumi (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.