Izvēlne

Aptauja

Kāds būs studentu ieguvums, RPIVA pievienojot Latvijas Universitātei?
Pieeja plašākam akadēmisko resursu klāstam
10
Jaunas stipendiju un studiju atbalsta iespējas
4
Plašākas studiju un studentu sabiedriskās dzīves iespējas
2
Iespēja ar jomas ekspertiem piedalīties jaunas skolotāju izglītības sistēmas veidošanā
5
Labāks studiju nodrošinājums filiālēs
1
Visi augstākminētie ieguvumi
53
Cits variants
79

Kopējais balsu skaits: 154

Saturs (.pdf)

Pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skaita izmaiņas (.pdf)

Skolēnu, pedagogu un pedagogu likmju skaita dinamika pamata un vidējās visparējās izglītības iestādēs (.pdf)

Grafiks: Izglītojamo skaits un tā prognoze vidējās vispārējās izglītības dienas apmācību programmās (.pdf)

Grafiks: 1.-12. klašu izglītojamo skaits pašvaldību izglītības iestādēs (.pdf)

Grafiks: Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās pašvaldību pakļautības izglītības iestādēs (.pdf)

Grafiks: 5-gadīgu un vecāku bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās pašvaldību pakļautības izglītības iestādēs (.pdf)

Tabula: Izglītojamo skaits pašvaldību izglītības iestādēs 2016. gada 1. septembrī salīdzinājumā ar 2015. gada 1. septembri (.pdf)

Grafiks: Izglītojamo skaita sadalījums pa klašu grupām vispārējās izglītības dienas apmācības programmās (.pdf)

Grafiks: Izglītojamo skaita izmaiņas (%) pašvaldību izglītības iestāžu pamata un vidējās vispārējās izglītības programmāsnovados un republikas pilsētās 2016. gada 1. septembrī, salīdzinot ar 2015. gada 1. septembri (.pdf)

Tabula: Izglītojamo skaita izmaiņas pašvaldību izglītības iestādēs 2016. gada 1. septembrī, salīdzinot ar 2015. gada 1. septembri (.pdf)

Grafiks: Pašvaldību mazo (līdz 70 izglītojamajiem) skolu skaita izmaiņas (bez speciālajām skolām) (.pdf)

Grafiks: Pašvaldību mazo (līdz 70 izglītojamajiem) skolu skaita sadalījums pēc skolēnu skaita 1.-12. klasēs 2016. gada 1. septembrī (bez speciālajām skolām) (.pdf)

Tabula: Pašvaldību mazo (līdz 70 izglītojamiem) skolu, izņemot speciālās izglītības iestādes, izglītojamo skaits 1.-12. klasē uz 01.09.2016. (.pdf)

Grafiks: Pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot speciālās izglītības iestādes) skaita sadalījums pēc izglītojamo skaita 10.-12. klasēs 2016. gada 1. septembrī (.pdf)

Tabula: Izglītojamo skaits 10.-12. klasē pašvaldību izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes) uz 01.09.2016 (.pdf)

Grafiks: Pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu, izglītojamo skaita un pedagogu skaita izmaiņas (%) (.pdf)

Grafiks: Valsts un pašvaldību padotības pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādes (.pdf)

Grafiks: Pašvaldības izglītības iestāžu skaits, kuras īsteno pamata un vidējās vispārējās izglītības programmas (.pdf)

Tabula: Pašvaldības izglītības iestāžu skaits, kuras īsteno vispārizglītojošās programmas (bez pirmsskolām) (.pdf)

Tabula: Reģionālais sadalījums (.pdf)

Pašvaldību vispārējās, speciālās, profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes vispārējās izglītības programmās uz 01.09.2016 (.pdf)

Pašvaldību izglītības iestāžu un izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās uz 01.09.2016. (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Rīga. Pašvaldība. (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Rīga. Proporcija 16,5:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Republikas pilsēta. Pašvaldības.  Proporcija 15,5:1. (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Republikas pilsēta. Proporcija 15,5:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Pierīga. Pašvaldības. Proporcija 14:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums. Pierīga. pašvaldības. Proporcija 14:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Reģionālās nozīmes pilsēta, Proporcija 13:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Reģionālās nozīmes pilsēta. Proporcija 13:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Reģionālās nozīmes pilsētas mazais novads, Proporcija 10,5:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Reģionālās nozīmes pilsētas mazais novads, Proporcija 10,5:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Mazais novads, Proporcija 10:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Mazais novads, Proporcija 10:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Pārējie novadi. Proporcija 11,5:1 (.pdf)

Reģionālais sadalījums: Pārējie novadi. Proporcija 11,5:1 (.pdf)

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.