Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Reģ.Nr.90000022399
PVN maksātāja reģ.Nr. LV90000022399
Rīga, Vaļņu iela 2, LV-1050
Konts valsts kasē   LV09TREL2150170103000  (Centrālais aparāts)
Valsts kase TRELLV22

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.