Izvēlne

Aptauja

Kurš, jūsuprāt, ir svarīgākais notikums izglītībā 2017.gadā?
Skolu tīkla pētījuma veikšana
24
Jaunā mācību satura pilotprojekts un sabiedriskā apspriešana
67
Studējošo un absolventu reģistra ieviešana
25
Priekšlikums par pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā vidusskolās
93

Kopējais balsu skaits: 209

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Reģ.Nr.90000022399
PVN maksātāja reģ.Nr. LV90000022399
Rīga, Vaļņu iela 2, LV-1050
Konts valsts kasē   LV09TREL2150170103000  (Centrālais aparāts)
Valsts kase TRELLV22

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.