Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Baltijas pētniecības programma stiprinās daudzpusējas attiecības ar mērķi veicināt spēcīgu un ilgtspējīgu sadarbību, papildināmību, kapacitātes un kompetences veidošanu, turpmāko sadarbību pētniecības projektos Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas un reģionālā līmenī.

Sadarbības projektus pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm - Latviju, Igauniju, Lietuvu un donorvalstīm – Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo budžetu 22 miljoni eiro. Programmā plānoti trīs atklātie konkursi: pirmais Igaunijā (2018), otrais – Latvijā (2019), bet trešais – Lietuvā (2019/2020).
Programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros izveidotajās Baltijas pētniecības programmās projektu konkursu ir izsludinājusi Igaunijas Pētniecības padome sadarbībā ar Norvēģijas Zinātnes padomi. Informācija par konkursu ir pieejama tīmekļvietnē. Konkursā projektus var iesniegt līdz 2019. gada 31. janvārim.

Baltijas valstu un Norvēģijas zinātnieki 2018. gada 25. oktobrī tikās Tallinā, lai vienotos par sadarbību pētniecības projektu sagatavošanā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gadam programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros izveidotājā Baltijas pētniecības programmā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 60 doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti un zinātnieki no Latvijas zinātniskajām institūcijām. Pasākuma prezentācijas atrodamas Igaunijas pētniecības mājas lapā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.