Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71
   
Sadarbības protokols Sadarbības protokols starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Republikas Vides ministriju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālo komisiju
ASV

Vienošanās starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Nacionālo okeānu un atmosfēras pārvaldi par sadarbību GLOBE programmas ietvaros (.pdf)

Līdzdalības līgums (LV)Vienošanās (LV) 

ASV

Vienošanās starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un "Bērnu Vides skolu" par sadarbību GLOBE programmas ietvaros

LV

Baltijas valstis

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministrijas saprašanās memorands par ciešāku sadarbību augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā

EN (.pdf)

Baltijas valstis

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministrijas un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgums par studentu, pētnieku un mācībspēku apmaiņu

LV (.pdf), EST (.pdf), LT (.pdf), EN (.pdf)

Baltkrievija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Sporta un tūrisma ministrijas līgums par sadarbību sporta jomā

LV (.pdf), RU (.pdf), EN (.pdf)

 

Baltkrievija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanās par sadarbību zinātnē un tehnikā

LV (.pdf), RU (.pdf)

Baltkrievija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Izglītības ministrijas līgums par sadarbību izglītībā un zinātnē

LV (.pdf), RU (.pdf)

Čehija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas līgums par sadarbību izglītībā, jaunatnes lietās un sportā 2012.-2015.gadā

LV (.pdf), CZ (.pdf), EN (.pdf)

Francija

Administratīva vienošanās starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Francijas Republikas Ārlietu un Eiropas lietu ministriju par kārtību, kādā iesniedzami divpusējie zinātnieksās sadarbības projekti Hubert Curien partnerības Latvijas un Francijas sadarbības programmas "Ozmoze" ietvaros

LV (.pdf) FR (.pdf)

Japāna

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas sadarbības memorands izglītības, zinātnes, sporta un kultūras jomās.

EN (.pdf) LV (.pdf) (tulkojums)

Kazahstānas Republika

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Kazahstānas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgums par sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā

LV, KK, RU (.pdf)

Ķīnas Tautas Republika

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas Izglītības ministrijas līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu savstarpējo atzīšanu

LVCNEN (.pdf)

Šveice

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Šveices Konfederācijas Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāta saprašanās memorands par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā

EN (.pdf)

Ukraina

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā īstenošanas vienošanās

LV (.pdf) ENG (.pdf) UKR (.pdf)

Ukraina

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Fizkultūras un sporta valsts komitejas līgums par sadarbību fiziskajā audzināšanā un sportā

LV (.pdf) UA (.pdf), RU (.pdf)

Uzbekistāna

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Uzbekistānas Republikas Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas līgumu par sadarbību izglītībā

LV (.pdf), UZ (.pdf), RU (.pdf)

Vācija (Gētes institūts) Vienošanās par sadarbību starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Gētes institūtu Rīgā

Vācijas Federatīvā Republika

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Izglītības un pētniecības ministrijas nodomu deklarācija par sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā
EN (.pdf)

Vācijas Federatīvā Republika

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Izglītības un pētniecības ministrijas nodomu deklarācija par sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā

EN (.pdf)

Vācijas Federatīvā Republika Nolīgums starp Latvijas Republikas Izglītības, kultūras un zinātnes ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo sieviešu un jaunatnes ministriju par sadarbību jaunatnes politikas jomā
Eiropas Komisijas Vienotais pētniecības centrs

Saprašanās memorands starp Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju un Eiropas Komisijas Vienotais pētniecības centru
LV (.pdf), ENG (.pdf)

Eiropas Kodolpētniecības centrs (CERN)

Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN)  Saprašanās memorands par CMS detektora uzturēšanu un darbību

EN (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.