Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

Saskaņā ar Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014-2020. gadam [ārēja saite], valsts ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir vērsti uz viedās specializācijas jeb RIS3 mērķu sasniegšanu. Tie paredz vīzijas izstrādi, konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādas politikas izvēli, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, un tādējādi nodrošina tautsaimniecības izaugsmi. Viena no prioritātēm ir zināšanu bāzes attīstība visās zinātņu nozarēs. Latvijas RIS3 mērķis ir palielināt inovācijas kapacitāti, kā arī veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā.

RIS3 noteiktie tautsaimniecības transformācijas virzieni, prioritātes un specializācijas jomas (.pdf)

RIS3 zināšanu jomu ekosistēmu kopsavilkums (.pdf) (pilni ekosistēmu apraksti pieejami VIAA mājas lapā)

 

RIS3 noteikto specializācijas jomu ekosistēmas (jomas spēlētāji un to savstarpējās attiecības un transakcijas starp tiem)
Ecosystem Bioeconomy 420x297mm labots Ecosystem Biomedicine 420x297mm labots Ecosystem ICT 420x297mm labots Ecosystem SmartMaterials 420x297mm labots Ecosystem SmartEnergetics 420x297mm labots
Bioekonomika (.pdf) Biomedicīna (.pdf) IKT (.pdf) Viedie materiāli (.pdf) Viedā enerģētika (.pdf)

Papildus informācijai

Informatīvais ziņojums "Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu" [ārēja saite]
Viedās specializācijas ieviešana [ārēja saite]
Eiropas Komisijas viedās specializācijas platforma [ārēja saite]


Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.