Zemsliekšņa iepirkumi

 Izglītības un zinātnes ministrijas veiktās cenu aptaujas

 • “Par EPALE semināra par līderību un emocionālo inteliģenci vadīšanu 2020. gada 6. oktobrī”.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 15. septembrim plkst.12.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentam


 • “Par IT nodrošinājuma iegāde tiešraides sanāksmju nodrošināšanai”.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 23. septembrim plkst.10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentam


 • “Eksperta pakalpojumu nodrošināšana".
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 11. septembrim plkst.12.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentam


 • Izglītības un zinātnes ministrija veic cenu aptauju par mobilo telefonu iegādi.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 4. septembrim plkst.10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prasības pretendentam


 • Izglītības un zinātnes ministrija veic cenu aptauju par iepirkuma procedūras (integrētās mediju kampaņas par ES fondu investīcijām profesionālajā un augstākajā izglītībā) dokumentu izstrādi un pakalpojuma līguma izpildes uzraudzību.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 3. septembrim plkst.10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentam


 • Izglītības un zinātnes ministrija veic cenu aptauju par sinhronās mutiskās tulkošanas pakalpojumu sniedzēja izvēli vebināram “Sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana starp Eiropu un Centrālāzijas valstīm izglītības digitalizācijas jautājumos” 2020.gada 14.-15.oktobrī.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 7. septembrim plkst.10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentam


 • Izglītības un zinātnes ministrija veic cenu aptauju par darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu Izglītības un zinātnes ministrijā.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 28. augustam plkst.10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentam


Prasības pretendentam

1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums


 • Izglītības un zinātnes ministrija veic cenu aptauju par ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2 esošo drošības sistēmu tehnisko apkopi un remontu.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 27. augustam plkst.10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentiem


 • Izglītības un zinātnes ministrija veic cenu aptauju par elektriski augstumā regulējamo galdu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas vajadzībām.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 26. augustam plkst.10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prasības pretendentam

Papildu informācija


Prasības pretendentam


 • “Informatīvu mācību video materiālu izstrāde par Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem"
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 12. augustam plkst.12.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentam


 • “Zinātnes pasākumu digitālā kalendāra izstrāde un uzturēšana”
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 7. augustam plkst.12.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentam


 • "Par ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 pagalma pārseguma pārbūves būvprojekta izstrādi"
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 6. augustam plkst.15.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prasības pretendentiem


 • Izglītības un zinātnes ministrija veic cenu aptauju par datortehnikas un saistītā aprīkojuma iegādi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

          Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 5. augustam plkst.10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prasības pretendentiem


Prasības pretendentiem


  Prasības pretendentiem


   Prasības pretendentiem


     Prasības pretendentiem