Studiju programmas licencēšanas komisijas 03.06.2015 sēdes darba kārtība (.pdf)

Studiju programmu licencēšanas komisijas 03.06.2015 sēdes materiāli:

Studiju programmu licencēšana:

3.1 Rīgas Tehniskā universitāte/Rīgas Stradiņa universitāte, 15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija/23. Veselības aprūpe – Kopīgā otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programma "Rūpnieciskā farmācija" (.pdf)

3.2 Biznesa vadības koledža, 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība – Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Grāmatvedība un finanšu plānošana” (.pdf)

3.3 Rēzeknes Augstskola, 28. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība – Kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma "Stratēģiskā robežu pārvaldība" (.pdf)

AII iesniegumu izskatīšana:

4.1 Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, 2015.gada 25.maija iesniegums Nr. 1-18/19 par veiktām izmaiņas studiju programmā (.pdf)

4.2 Ventspils Augstskola/Latvijas Jūras akadēmija, 2015.gada 16.aprīļa iesniegums Nr.1-120 par studiju programmas licencēšanu (.pdf)

Studiju programmu izvērtēšanas ekspertu kandidatūru apstiprināšana:

5.1 Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža, 23. Veselības aprūpe - Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Masāža un hidroterapija" (.pdf)

5.2 Latvijas Universitāte, 2. Mākslas - Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma "Sociālais dizains" (.pdf)