Studiju akreditācijas komisijas 19.06.2015 sēdes darba kārtība (.pdf)

Studiju akreditācijas komisijas 19.06.2015 sēdes materiāli

Studiju virziena akreditācija:

3.1 Liepājas Jūrniecības koledža, studiju virziens 18.Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības (.pdf)

3.2 Liepājas Jūrniecības koledža, studiju virziens 26. Transporta pakalpojumi (.pdf)

3.3 Baltijas Starptautiskās akadēmija, studiju virziens 25. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācijas (.pdf)

3.4 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, studiju virziens 23. Veselības aprūpe (.pdf)

Augstākās izglītības iestādes iesniegumu izskatīšana:

4.1 Daugavpils Universitāte, 2015.gada 29.maija iesniegums Nr. 4-37/10 par izmaiņām studiju programmā “Dizains” (.pdf)

4.2 Biznesa vadības koledža, 2015. gada 24.marta iesniegums Nr.01-04/28 par izmaiņām studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" akreditācijas lapā Nr.321 (.pdf)

4.3 Rīgas Tehniskā universitāte, 2015.gada 26.maija iesniegums Nr. 02000-2.2.1/40 par grozījumiem studiju programmā "Elektrotehnoloģiju datorvadība" (.pdf)

4.4 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2015.gada 28.maija iesniegums Nr. 15/1.1-15/224 par satura izmaiņām un papildinājumiem studiju virziena "Mākslas" akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Audiovizuālā mēdiju māksla" (.pdf)

4.5 Transporta un sakaru institūts, 2015.gada 12.jūnija iesniegums Nr.01-20.1/395 par studiju programmu realizāciju tālmācībā (.pdf)

4.6 Transporta un sakaru institūts, 2015.gada 12.jūnija iesniegums Nr.01-20.1/396 par izmaiņām studiju programmā “Aviācijas transports” (.pdf)

4.7 Latvijas biznesa koledža, 2015.gada 5.jūnija iesniegums Nr. 1-8.2.1./169 par studiju virziena akreditāciju (.pdf)

4.8 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015.gada 15.jūnija iesniegums Nr. 4.3.-27/39 par izmaiņām studiju programmā "Pārtikas higiēna" (.pdf)

Citi jautājumi:

5.1. Kristīgās vadības koledža, par studiju virziena “Reliģija un teoloģija” akreditāciju (.pdf)