Studiju programmas licencēšanas komisijas 20.03.2015 sēdes darba kārtība (.pdf)

Studiju programmu licencēšanas komisijas 20.03.2015 sēdes materiāli:

Studiju programmu licencēšana:

Biznesa augstskola Turība, 11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība - Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" (.pdf)

AII iesniegumu izskatīšana:

Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2015.gada 16.marta iesniegums Nr. 31-3166 par licenču izsniegšanu (.pdf)

Studiju programmu izvērtēšanas ekspertu kandidatūru apstiprināšana:

Rīgas Stradiņa universitāte, 11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība - Maģistra studiju programma "Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība" (.pdf)

Rēzeknes Augstskola, 18. Mehānika un metālapstāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības - Akadēmiskā maģistra studiju programma "Lāzertehnoloģijas" (.pdf)

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība - Profesionālā maģistra studiju programma "Vadības psiholoģija un supervīzija" (.pdf)

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība - Profesionālā maģistra studiju programma "Biznesa stratēģiskā vadība" (.pdf)

Rēzeknes Augstskola, 17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne - Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programma "Programmēšana un datortīklu administrēšana" (.pdf)