Studiju akreditācijas komisijas 24.4.2015 sēdes darba kārtība (.pdf)

Studiju akreditācijas komisijas 24.4.2015 sēdes materiāli:

Studiju virziena akreditācija:

Eiropas Tālmācības augstskola, studiju virziens 12. Tiesību zinātne. (.pdf)

AII iesniegumu izskatīšana:

Rēzeknes Augstskola, 2015.gada 2.aprīļa iesniegums Nr.4.13/672 par papildmateriālu iesniegšanu izmaiņām profesionālā bakalaura studiju programmā “Tulks referents”. (.pdf)

Rēzeknes Augstskola, 2015.gada 2.aprīļa iesniegums Nr.4.13/525 par papildmateriālu iesniegšanu izmaiņām profesionālā bakalaura studiju programmā “Tulks referents”. (.pdf)

Latvijas Kristīgā akadēmija, 2015.gada 7.aprīļa iesniegums Nr.2-8/11 par izmaiņām studiju programmās, akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Teoloģija” un profesionālā bakalaura studiju programmā “Kreatīvais sociālais darbs”. (.pdf)

Biznesa vadības koledža, 2015.gada 24.marta iesniegums Nr.01-04/28 par izmaiņām studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācijas lapā Nr.321 (.pdf)

Biznesa vadības koledža, 2015. gada 2.aprīļa iesniegums Nr.01-04/29 par studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Komercdarbība” nosaukumu maiņu un otrās profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu. (.pdf)

Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2015.gada 16.marta iesniegums Nr. 31-3166 par studiju virziena akreditācijas lapu izsniegšanu, par kopīgo studiju programmu. (.pdf)

Citi jautājumi:

Banku augstskolas un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, 2015. gada 20.aprīļa iesniegums Nr.27-7/108 un Nr.15/1.1-15/177 par studiju programmas nosaukuma maiņu. (.pdf)