Publicēts 07 augusts 2015

LETERA un LAĶĪFA izplatītā atklātā vēstule vēlreiz apliecina situācijas nopietnību un pārmaiņu nepieciešamību izglītības nozarē. Mēs nevaram gaidīt brīnumu, ir jāpilnveido izglītības sistēma, sperot pārdomātus, faktos balstītus un atbildīgus soļus. IZM ir skaidri apņēmusies to darīt. Tas nozīmē arī skolotāju algu reformu, skolu tīkla sakārtošanu, pārmaiņas mācību saturā, skolotāju sagatavošanā un citus soļus izglītības sistēmas strukturālajās reformās. Mūsu mērķis ir nodrošināt pieejamību un kvalitatīvu izglītību, vienlaikus paturot prātā prasību pēc izmaksu efektivitātes.

Turpinot pieaugt plaisai starp lauku un pilsētu skolēnu zināšanām, palielināsies arī nevienlīdzība. Katram bērnam, neatkarīgi no tā, kur viņš ir dzimis un kas ir viņa vecāki, ir jādod iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību.

Bez izglītības kvalitātes uzlabošanas, jo īpaši eksaktajos mācību priekšmetos, daudzu Latvijai būtisku uzņēmējdarbības nozaru nākotne ir apdraudēta.
Pedagogu darba samaksas jaunais modelis ir kritiski svarīgs solis izglītības sistēmas sakārtošanā.

 

LETERA – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
LAĶĪFA – Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija

Asociāciju kopīgā atklātā vēstule (.pdf)