Publicēts 17 augusts 2015

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizācijas izvērtēšanas komisija 10. un 17. augusta sēdēs ir uzklausījusi vairākus pieaicinātos speciālistus, kā arī turpinājusi iepazīties ar iesaistīto institūciju un ekspertu iesniegtajiem ziņojumiem, atzinumiem un ieteikumiem.

Izvērtējot pieejamo informāciju un atzinumus, komisija konstatēja - nav pamata uzskatīt, ka masveida veselības problēmas svētku ģenerālmēģinājuma laikā būtu izraisījusi ķīmisku vielu iedarbība. Tāpēc šīs versijas tālāka izpēte nenotiek. Lai izvērtētu citus iespējamos iemeslus, komisija lūgusi atzinumus vairākām institūcijām, tostarp Rīgas Tehniskajai universitātei un Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai. Komisija ir lūgusi arī Mežaparka Lielās estrādes apsaimniekotāju SIA “Rīgas Meži” iesniegt informāciju par estrādes tehniskā stāvokļa izvērtējumu un ietilpību. Komisija iztaujājusi svētku organizatoru – Valsts izglītības un satura centra pārstāvjus, kā arī pieaicinātos ekspertus no Rīgas Stradiņa Universitātes un Slimību profilakses un kontroles centra.

Plānots, ka gala ziņojumu un ieteikumus turpmāko svētku rīkošanai komisija varētu apstiprināt nākamajā sēdē 24. augustā, ja līdz šim laikam tiks saņemta visa pieprasītā informācija. Gala ziņojumu komisija iesniegs izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei.