Publicēts 25 augusts 2015

Izglītība pieaugušajiemZemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Jelgavā 26.augustā sākot no pulksten 11.00 notiks informatīvā diena jeb gadatirgus "Izglītība pieaugušajiem", kurā ikviens apmeklētājs varēs uzzināt par pieaugušo izglītības iespējām Zemgalē.

Dalību pieteikušas vairāk nekā 20 pieaugušo izglītības iestādes, piemēram, Baltijas Datoru akadēmija, Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Jelgavas novada Neklātienes vidusskola un citi. Gadatirgū “Izglītība pieaugušajiem” varēs iepazīties gan ar formālajām un neformālajām pieaugušo izglītības programmām, gan interešu izglītības piedāvājumu. Apmeklētājiem būs iespēja pārbaudīt sevi, izmēģinot pirmos soļus dažādās prasmēs: florista, friziera, konditora un pat pirtnieka amatā.

Izglītības gadatirgus mērķis ir aktualizēt ideju par jaunu prasmju un zināšanu apguvi visa mūža garumā, kas ļauj justies drošāk tiem, kuru vieta darba tirgū stabila, un pārkvalificēties vai iegūt augstākas pakāpes izglītību tiem, kuri jūtas mazāk droši.

Vienlaicīgi ar gadatirgu “Izglītība pieaugušajiem”, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notiks diskusija par karjeras prasmju nozīmi un kritērijiem, pēc kuriem būtu jāvērtē pieaugušo izglītības kvalitāte.

Diskusijā piedalīsies pašvaldību, nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvji, kas veido un īsteno pieaugušo izglītības politiku Zemgalē. Diskusijas dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar pieredzi, kas gūta, realizējot Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”.  Šī projekta mērķis ir aktivizēt Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos pieaugušo izglītībā un veicināt efektīva un vienota valsts pieaugušo izglītības modeļa radīšanu. Kopš gada sākuma projekta ietvaros notikušas vairāk nekā 20 diskusijas par pieaugušo izglītību dažādos Latvijas novados, un plānoti pieci reģionālie gadatirgi “Izglītība pieaugušajiem”, pirmie no kuriem jau notikuši  Rēzeknē un Jaunpiebalgā.