Publicēts 28 augusts 2015

Turpinot aktualizēt Latvijā ideju par katra iedzīvotāja  iesaistīšanos pieaugušo izglītībā, 31. augustā pulksten 11.00 Rīgas “Galerijā Centrs” (Audēju ielā 6)  tiks atklāts izglītības piedāvātāju gadatirgus. Visas dienas garumā uz Rīdzenes ielas ikviens varēs iepazīties ar izglītības iespējām, ko pieaugušajiem piedāvā dažādas mācību iestādes, pārstāvot gan formālās un neformālās, gan interešu izglītības programmas pieaugušajiem.

Dalību pieteikuši vairāk nekā 20 izglītības piedāvātāji, piemēram, Banku augstskola, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Foto akadēmija, biedrība " Gundega Baltic School of Yoga", TRIVIUMS apmācība, Pirts skola un citi. 

Pieaugušo izglītība ļauj cilvēkam atjaunot un papildināt savas profesionālās prasmes visa mūža garumā:  gan aktualizējot un papildinot zināšanas jau iegūtajā specialitātē, gan pārkvalificējoties, gan  apgūstot jaunas iemaņas brīvā laika aizpildīšanai un personības pilnveidošanai.Izglītība mūža garumā ļauj justies pārliecinātāk tiem, kuru vieta darba tirgū stabila, un pārkvalificēties vai iegūt augstākas pakāpes izglītību tiem, kuri jūtas mazāk droši.

Vienlaicīgi ar gadatirgu “Galerijas Centrs” 6. stāvā no pulksten 11.30 līdz 14.00 notiks diskusija par situāciju Latvijas pieaugušo izglītībā, pieaugušo izglītotājiem nepieciešamajām kompetencēm, karjeras prasmju nozīmi, izglītības ilgtspēju un citiem jautājumiem.

Diskusijā piedalīsies pašvaldību, nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvji, kas veido un īsteno pieaugušo izglītības politiku Rīgas reģionā.

Klātesošie tiks iepazīstināti arī ar pieredzi, kas gūta, realizējot Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”.  Šī projekta mērķis ir aktivizēt Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos pieaugušo izglītībā un veicināt efektīva un vienota valsts pieaugušo izglītības modeļa radīšanu. Kopš gada sākuma projekta ietvaros notikušas vairāk nekā 30 diskusijas par pieaugušo izglītību dažādos Latvijas novados, un plānoti pieci reģionālie gadatirgi “Izglītība pieaugušajiem”, trīs no kuriem jau notikuši  Rēzeknē, Jaunpiebalgā un Jelgavā. 

izglitibas gadatirgus 900x700